Jegyzetek főiskola, egyetem

>Jegyzetek főiskola, egyetem

Bárczi Gusztáv, gyógypedagógai kar, fejlesztő pedagógia, fejlesztőpedagógia, gyógypedagógia, fonetika, integráció, logopédia, mozgásfejlesztés, mozgásfogyatékos, hallásfogyatékos, beszédfogyatékos, beszéd, beszédértés, beszédészlelés, beszédindítás, sajátos nevelési igény, tanulási zavar, magatartászavar, autizmus, hiperaktivitás, asperger-szindróma, Krasznár és Fiai fejlesztő könyv, ADHD, figyelemzavar, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, betűtévesztés, számolási zavar, részképesség, képességfejlesztés

Kategóriák