diszlexia, diszgráfia, diszlexia, tanulási zavar, betű, betűtévesztés, olvasás, írás, számolás, matematika, szövegértés, nyelvtan, helyesírás, sajátos nevelési igény, differenciálás, fejlesztő kiadvány Krasznár és Fiai