KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen

Számmágus – 10 matematikai játék

13600 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

A Számmágus matematikai játék nagycsoportos korosztály és az alsó tagozatos gyermekek fejlesztésére szolgáló játék 10 variációval.
A fejszámolás, szorzótábla, számfogalom, helyi érték fogalom, kerekítés, relációk mind-mind megjelennek a Számmágus játékban.
A számfogalom és a mennyiségi relációk felismerésének kialakulása az iskolaérettség egyik alappillére.

Leírás

A SZÁMMÁGUS játékgyűjtemény által lerombolhatjuk gyermekeinkben a tantárggyal szemben érzett ellenszenvet, vagy félelmet.

A célunk az volt, hogy a gyerekek a meglevő tudásukat képesek legyenek változatosan alkalmazni, így ha a megszokottól eltérő feladatokkal találkoznak akkor is bátran kreatívan képesek legyenek megoldani a feladatokat. A játékok által a matematikai készségek fejlődjenek, a munkatempó gyorsabbá válik.

  • A Számmágus játék alkotása során azt tűztük ki célul, hogy a matematika tantárgy tanulása, gyakorlása érthető, sőt szórakoztató lehessen.
  • A játékmenetek az ismeretek, készségek kreatív felhasználásán alapulnak, a “nem tudom” helyett a “képes vagyok rá” érzést erősítve gyermekeinkben.
  • A játékcsomagunkkal az alsó tagozatban elsajátítandó matematikai ismeretek, alapkészségek elsajátítását támogathatjuk, azok gyakorlását játékos formában biztosíthatjuk.
  • A fejszámolás, szorzótábla, számfogalom, helyiérték fogalom, kerekítés, relációk mind-mind megjelennek a 10 játékvariációban.

Játékötletek:

– Memória játék számjegyekkel és számképekkel, azaz a számképek és számjegyek párosítása. Célja a globális számfogalom mélyítése, emlékezet fejlesztése
– Rakd le a szomszédját! Célja: 10-es számkörben a számszomszédok gyakorlása, automatizálása
– Tedd igazzá! – számkártyák lerakása, mely szám tesz adott nyitott mondatot igazzá. Célja: Mennyiségi relációk gyakorlása, elmélyítése, nyitott mondatok értelmezése
–Dobj nagyobbat! Különböző mennyiségű labdákat ábrázoló kártyalapoktól szabadulás Célja: Globális mennyiségfogalom erősítése, mennyiségi relációk automatizálása, figyelemkoncentráció
–Legkisebb?Legnagyobb? Célja: A helyiérték fogalom erősítése, mennyiségi relációk gyakorlása
–Tizesátlépés gyakoroltatása segédeszközzel Célja: A szöveges feladatokban szereplő „matematikai nyelvezet” gyakorlása, A 20-as számkörben történő műveletvégzés, tízesátlépés technikájának gyakorlása, elmélyítése. A hozzá tartozó tízes lap és az egyeseket ábrázoló korongok segítségével szemléltetni tudjuk a feladatokat, a tízesátlépés technikáját megértethetjük a gyerekekkel. A diszkalkulia terápiában is használt tízesével csomagolt pálcikák, vagy a sokak által használt tojástartók alternatívájaként került bele ebbe a játékba ez az eszköz.
–Számolj fejben! Célja: A fejszámolás erősítése, részeredmények fejben tartása. A játék során a gyermekek egyéni fejlettségéhez tudjuk igazítani a feladatokat a lemosható kártyák segítségével. A játék során nem mechanikus gyakorlás történik. A játék aktív részvételt igényel a gyermekektől.
–Szorzó-bingó -Jelöld az eredményt! Célja: A gyermekek készségszinten tudják alkalmazni a szorzás és a bennfoglalás műveleteket.
–Akciós labdavásár – letörölhető táblán beárazzuk a labdatípusokat a feladatkártyákon ábrázolt műveleteket elvégezzük fejben Célja:  A gyermekek a 100-as számkörben történő összeadás, fejszámolás műveletét minél gyorsabban tudják elvégezni.
–Cserélj számot! a húzott matematikai szabálynak megfelelő szám alkotása Célja: A matematikai ismeretek (páros/páratlan fogalma, helyiérték fogalom, kerekítés, számszomszédok, alaki érték, oszthatósági szabályok, relációk) gyakoroltatása cselekedtetésse, modellezéssel.
Tartalma:
számok 1-100-ig játéktábla
szorzótábla
10-es táblák a tizesátlépés gyakorlásához
relációs kártyák
Dobj nagyobbat játékhoz különböző mennyiségű labdakártyák
Legkisebb-legnagyobb mennyiségekhez játékkorongok
60 db kártya matematikai állításokkal
55 db számkártya
40 db szöveges feladat
letörölhető akciókártya, melyen a labdákhoz tartozó számok szabadon változtathatók

Érdekelhetnek még…

Kategóriák

Go to Top