KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen

Matematikai játékok óvodáskorban

2200 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

Ismét kapható. A könyv sokféle játékot, játékos megoldást tartalmaz. Alapötleteket ad, amelyek bővítése, általuk újak kitalálása egyaránt nyitottságot jelent gyermeknek, pedagógusnak, szülőnek. A játékok többsége matematikai jellegű, hiszen a matematika végtelen ötlettára a gondolkodásfejlesztés szempontjából nagyszerű lehetőségeket és értékeket kínál. A gyerekek játékok révén tapasztalatokat gyűjthetnek önmagukról, más személyekről, dolgokról, jelenségekről, szűk környezetükről. Ezeken, ezekben felfedeznek matematikai jelenségeket is, miközben bővül ismeretük, szókészletük, alakul társaikhoz, felnőttekhez, környezetükhöz való alkalmazkodásuk.

Leírás

A gyerekek szeretik használni az eszüket, különösen, ha abban örömüket lelik. Lételemük a játék, de annak szinte minden formája, típusa magában hordozza a gondolkodás igényét. A gondolkodás fejlesztését óvodáskorban elsősorban a játékok, játékos cselekvések segítik. Perlai Rezsőné színes, felhívó jellegű illusztrációkkal, színes ábrákkal készült könyve sokféle játékot, játékos megoldást tartalmaz. Alapötleteket ad, amelyek bővítése, általuk újak kitalálása nyitottságot jelent gyereknek, pedagógusnak, szülőnek egyaránt.
A játékok többsége matematikai jellegű, hiszen a matematika végtelen ötlettára a gondolkodásfejlesztés – és műveletiségén keresztül a tanulás – szempontjából nagyszerű lehetőségeket és értékeket kínál. A gyerekek a játékok révén tapasztalatokat gyűjthetnek önmagukról, más személyekről, dolgokról, jelenségekről, szűk környezetükről. A játék során fölfedeznek matematikai jelenségeket is, miközben bővül ismeretük, szókészletük, alakul társaikhoz, felnőttekhez, környezetükhöz való viszonyuk.
A játék eszköze és a játékhoz fűződő cselekvés együttesen segíti a gyermeki valóság megismerését, egyben a megismerő funkciók fejlődését. Nem a boltban vásárolt játék lesz igazán hasznos fejlesztő feladatainkhoz. Értékesebbek azok az eszközök, amelyeket együtt készítünk a gyerekekkel, amelyek olyan praktikus elgondolással készülnek, hogy többször, sokféle módon felhasználhatók.
 
Hat matematikai témakör jelenik meg a játékgyűjteményben. Így:
• a halmazalkotások,
• a mennyiségek játékos összemérése, mérése,
• a játékok a természetes számokkal,
• a tájékozódás a valóság formavilágában,
• tájékozódó játékok térben és síkban
• és a véletlenek játéka.
Mindegyik téma szakmai – elméleti matematikai, -fejlődéslélektani – bevezetéssel indul, amely egyrészt felidézi, másrészt tudatosítja az óvodai matematikai fejlesztés alapfontosságú elemeit. Itt összefüggést mutat meg az óvodás gyermek megismerési folyamatai és gondolkodása között, miközben képet kapunk azok aktuális szintjéről, s kimutatja azt is, hogy melyek azok, amelyek a megjelenő játékos tevékenységekhez feltétlenül szükségesek. Ez nemcsak tájékoztat, hanem elősegíti a tevékenységek használatának tudatosságát is. Ezt követően a témában összegyűjtött játékok következnek. Minden játékban benne foglaltatik:
• a játék szabályának egyfajta lehetséges menete,
• valamint a benne megtapasztalható fejlesztési tartalom, és
• az ajánlott életkorra való utalás.
A könyv végén a tárgymutató a matematikai tartalmak közötti kapcsolatokat hivatott feltárni, de a játékok többféle tartalomban való alkalmazhatóságát is kimutatja. A kötet hiánypótló kislexikonnal zárul, amely az óvodai nevelésben előforduló gondolkodási műveleteket, matematikai fogalmakat definiálja.

További információk

Szerző

Perlai Rezsőné

Kategóriák

Go to Top