KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen

Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában

2845 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

A Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában – Kézikönyv óvodaőedagógusok számára segítő szakmai ismeretanyagot kíván átadni az óvodás korú gyermekek harmonikus fejlesztésével foglalkozó óvodapedagógusoknak, akik akkor érezhetik sikeresnek pedagógiai tevékenységüket, ha minden rájuk bízott gyermekben képesek felfedezni azokat az elemi képességeket, amelyek a legerősebbek és ezek továbbfejlesztéséhez megtalálják a legkedvezőbb tevékenységi módokat, módszereket, amelyek a gyermek harmonikus fejlődését elősegítik.

Leírás

Az óvodai nevelés – mint a közoktatás kezdő szakasza – a korszerűsítési törekvések eredményeként több változáson ment keresztül az elmúlt tíz évben. Ennek következtében hasonló átalakulások történtek a pedagógusképzésben is, benne az óvodapedagógusok képzésében és felkészítésében. Az óvodai nevelés tartalmi és formai változásai jelentősen oldották a képzés korábbi „didaktikus” jellegét, ezzel nagyobb teret adva a gyermekek és az óvodapedagógusok alkotó tevékenységének, amelyben a sokoldalú, egyéni fejlettséghez igazodó készség és képesség tevékenységek által történő fejlesztése az egyik legfontosabb feladat. A fejlesztés célirányos megtervezése és megvalósítása komoly megoldásra váró feladatot jelent az óvodapedagógusok számára a mindennapi pedagógiai gyakorlati munkában. Segítséget jelentenek azok a szakkönyvek, amelyek egy-egy tevékenységterület fejlesztési lehetőségeinek többszempontú elemzésével és bemutatásával komplex módon tárják fel a legfontosabb tudnivalókat, ezáltal közvetlenül és közvetve is hozzájárulnak a nevelőmunka eredményességéhez.

A mozgásfejlődés és fejlesztés kézikönyv elkészítésére a következők adtak ösztönzést a szerzők számára:

– A közelmúlt óvodáskorú gyermekekre vonatkozó kutatási eredményeinek gyakorla közelbe hozásának aktualitása.

– A korszerűsítési törekvések következtében megtörtént nevelési programok kidolgozásának és megvalósíthatóságának tartalmi és formai elemzései.

– A mozgásfejlődés és fejlesztés összhangjának megteremtése az egyéni fejlettséghez igazodó differenciált fejlesztés gyakorlatban történő megvalósítása során.

– Az alapvető mozgásformákkal kapcsolatos készségek és képességek kialakításának kiemelt szerepe az óvodáskorban (játékos és szabad levegőn végzett mozgástevékenység keretében).

– Az optimális terhelés mértékének az egyéni teljesítő képesség ismeretében való meghatározása.

– Az óvodás korú gyermekek nevelése során a kognitív, a személyes, a szociális és a speciális kompetenciák fejlődésének komplex módon történő segítése a mozgástevékenység keretében stb.

Érdekelhetnek még…

Kategóriák

Go to Top