KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen
Főoldal>Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, tanulási zavar - Gyakorlók, Írás, olvasás, SNI Sajátos nevelési igény>Lexi Betűországban 1. – Betűkóstolgató, szótagoló mesetankönyv olvasni tanuló gyermekeknek

Lexi Betűországban 1. – Betűkóstolgató, szótagoló mesetankönyv olvasni tanuló gyermekeknek

3620 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

A Lexi Betűországban kötet betűtanuló, betűkóstolgató, szótagoló mesetankönyv olvasni tanuló gyermekeknek. A Lexi Betűországban című kötet elsősorban a logopédiai terápiából ismert hangoztatásra, a kísérő mozgásokra és a szótagolásra alapozza az olvasástanítást.

Leírás

A Lexi Betűországban kötet betűtanuló, -kóstolgató, szótagoló mesetankönyv olvasni tanuló gyermekeknek.

A Lexi-program kötetei az olvasás-, írástanulás alapozásához nyújtanak segítséget. A Lexi Betűországban és a Lexi íróka figyelembe veszi a gyermeknyelv fejlődésének szakaszait, a tanuláshoz szükséges részfunkciók kialakulásának optimális érési idejét, továbbá a játékosság, a fokozatosság és a sokoldalú szemléltetés pedagógiai elveit. Az iskolába induló kisgyermekek fejlettsége igen különböző lehet. Előfordul, hogy némelyikük még nem beszél tisztán, esetleg nem kellően érettek azok a képességei, amelyek a biztonságos, örömteli tanulás feltételei. Kialakulatlan lehet a térben való tájékozódása, nincs tisztában az irányok jelentésével (bal-jobb, lent-fent, alatt-fölött stb.). Nehezen kapcsolja össze a kéz és a szem mozgását, tükörképpel ábrázol, fordítva rak ki különféle alakzatokat, fordítva húzza meg a vonalakat. Ugyanígy kialakulatlan lehet a domináns kéz használata is. Kézügyessége, rajzkészsége fejletlen, vonalvezetése ügyetlen. Beszédében gyakran felcseréli a szótagokat, szókincse szegényes. Előfordul, hogy a szótőhöz hibás toldalékot illeszt. Nehezen fejezi ki magát, nem szeret összefüggő mondatokban beszélni. Ritmusérzéke bizonytalan. Ezért nem vagy nehezen észleli a hosszú és rövid hangok különbségét, illetve a szótaghatárokat. Nem tudja elkülöníteni egymástól a zöngés és a zöngétlen mássalhangzókat. Nem hallja ki a hangok egymásutánját a szavakban. Figyelme csapongó, nehezen összpontosít a látottakra, hallottakra. Kevés a kitartása egy-egy tevékenység elvégzéséhez. Pedig e funkcióknak meghatározó jelentőségük van az iskolaérettség szempontjából. A kétkötetes olvasókönyv és írómunkafüzet a Lexi és a Lexi iskolás lesz című programra épül, de mindegyik használható a fejlesztő iskola-előkészítő mesetankönyvek ismerete nélkül is.
A Lexi Betűországban című kötet elsősorban a logopédiai terápiából ismert hangoztatásra, a kísérő mozgásokra és a szótagolásra alapozza az olvasástanítást. A Lexi íróka pedig a grafomotoros készségek fejlesztésén keresztül ébreszt kedvet az írás tanulásához.
Ajánljuk:
– logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, akik a beszéd és a nyelvfejlődés nehézségeivel/zavarával küzdő gyermekeket tanítanak olvasni, írni;
– olyan tanítóknak, akik a többségi iskolákba járó tanulók egyéni fejlődési ütemét kívánják szem előtt tartani.
A Lexi Betűországban című betűkóstolgató, szótagoló mesetankönyv első kötete az előkészítő részt és a kisbetűket, a második kötet a kétjegyű mássalhangzókat és a nagybetűket tartalmazza.

További információk

Szerző

Csabay Katalin

Érdekelhetnek még…

Kategóriák

Go to Top