KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen
Főoldal>Autizmus, Beszédértés, beszédfejlesztés, Logopédia fejlesztő kiadványok, Mozgásfejlesztés, testnevelés, tánc, Óvodapedagógia, Újdonságok>Látogatás a beszéd birodalmába 1. 3-7 éves gyermekek számára – anyanyelvi és részképesség-fejlesztő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és a nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

Látogatás a beszéd birodalmába 1. 3-7 éves gyermekek számára – anyanyelvi és részképesség-fejlesztő feladatgyűjtemény a nyelvi késés és a nyelvi zavar logopédiai terápiás ellátásához

4790 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

A Látogatás a beszéd birodalmába a beszédindítás, beszédfejlesztés, a nyelvi késés /megkésett beszédfejlődés/ terápiája során lesz segítségére logopédusoknak, szülőknek, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus kollégáknak, valamint gyermekekkel foglalkozó szakembereknek.

A Látogatás a beszéd birodalmába kézenfogva vezet végig a beszédfejlesztés állomásain. A megújult kötetet immár 156 oldalon adja át a komplex grammatikai rendszer építését.
A Látogatás a beszéd birodalmába a nyelvi késő gyermekek  logopédiai terápiás ellátásának alapeszköze, de  szülőként is magas szintű segítséget kapsz általa az otthoni foglalkozásokhoz.
A nyelvi késés terápia aktívan igényli a szülői közreműködést, így a könyv segítségével ennek kivitelezése is egyszerűbbé válik: a gyermekeket elvarázsolják  a könyv meseszép oldalai, a megoldandó feladatok valóban játékká válnak, ez pedig alapvetően befolyásolja a terápiák eredményességét.

A könyv anyaga a komplex nyelvi rendszer kiépítését célozza részképesség-fejlesztéssel tarkítva.
A változatos feladatok  felébresztik a gyermek érdeklődését, támogatva a beszédfejlesztés lépcsőit. A változatos és komplex feladatok fejlesztik a gyermek gondolkodási folyamatait, verbális és vizuális emlékezetét, figyelmét és beszédértését is.
Sokat foglalkozik a könyv a szókincs gazdagításával, a gyűjtőfogalmak körébe tartozó fogalmakkal, mert a gyermekek sokszor rácsodálkoznak számunkra közismertnek gondolt tárgyakra, dolgokra.
A Látogatás könyv további részében kezdődik a beszéd tartalmi oldalának a rendezése, a nyelvtani szerkezetek kiépítése, és befejezésként az összefüggő beszéd gyakorlása.

Bár a Látogatás a Beszéd birodalmába a nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) hivatalosan elfogadott terápiás könyve is egyben, de használata bármely, a beszédfejlődés útját járó gyermeknek hasznos 2 éves kortól.

Óvodai anyanyelvi fejlesztő foglalkozásokhoz is nagyszerűen használható a könyv anyaga.

A játékos feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható.

Leírás

A nyelvi késés – régebbi nevén megkésett beszédfejlődés – és a nyelvi zavar a későbbiekben tanulási nehézséget okozhat, de már az óvodában elvezethetnek szociális, emocionális zavarokhoz is. Olyan sikertelenségi spirálba kerülhet gyermekünk, amelyből később sokkal nehezebb a kilábalás.
Ennek oka az, hogy a beszédében késő, verbális kommunikációjában elmaradott gyermekkel a többiek nem szívesen beszélgetnek, így az ilyen gyermek társas kapcsolatai nem alakulnak a kortársaihoz hasonló módon. Később az iskolában az elmaradott nyelvi -így sokszor gondolkodási – képességek miatt az iskola a kudarcélmények tárházává válik, hatalmas terhet pakolva a gyermekre. Ahogy korban haladunk előre, úgy egyre nehezebb az elmaradások pótlása gyermeknek, szakembernek, szülőnek egyaránt. Ennek oka, hogy az idegrendszeri fejlődés más szakaszai következnek, az idő kereke nem visszaforgatható! Általánosan elmondható, hogy 10-11 éves kor után a stimulálatlan idegpályák elhalnak, átalakulnak, az agyi plaszticitás csodás időszaka lezárul.
Ezért ilyen fontos a nyelvi késésben érintett gyermekek megsegítése szülő és szakember együttműködésével.

A Látogatás a beszéd birodalmába könyv a gyermek 1,5 -2 éves korától segíti a beszéd fejlődését, az idegrendszeri érés folyamatait.
A könyv anyagát változatos feladatokból állítottam össze, hogy felébresszem a gyermek érdeklődését, fejlesszem beszédét, gondolkodási folyamatait, emlékezetét, figyelmét.
A feladatok sorrendje a gyermek egyéni képességeit figyelembe véve variálható.

A könyv anyaga a beszédindítást segíti, a nyelvi rendszer kiépítését részképesség-fejlesztéssel tarkítva.
Sokat foglalkozik a könyv szókincsbővítéssel, a gyűjtőfogalmak körébe tartozó fogalmakkal, mert a „mai” gyermekek sokszor rácsodálkoznak számunkra közismertnek gondolt tárgyakra, dolgokra.
A könyv további részében kezdődik a beszéd tartalmi oldalának a rendezése, a nyelvtani szerkezetek kiépítése, és befejezésként az összefüggő beszéd gyakorlása.

A könyv nemcsak nyelvi késő gyermekeknek szól!
A változatos, egymásra épülő feladatok minden kisgyermek fejlődését segítik 5-7 éves korukig. Használata egyszerű: a könyv a felépítése, a magyarázatai, a kérdései segítségével vezet Titeket több éven keresztül!

A beszéd, az idegrendszeri fejlődés egyik oszlopa a mozgás. Ezért TSMT, Ayres /szenzoros integrációs/ terápia vagy egyéb mozgásfejlesztő foglalkozások mellett a másik pillért, a nyelvi rendszer felépítését tudod a könyvvel támogatni! A könyv a korai fejlesztés során is hatékony segítséget ad az otthoni beszédindító játékokhoz ,intézményi játékos foglalkozásokhoz a fejlesztés minden szakaszán.

A nyelvi késés (megkésett beszédfejlődés) terápia aktívan igényli a szülői közreműködést, ezért a könyv felépítése lehetővé teszi, hogy a szülők az otthoni játékok, foglalkozások során önállóan használják, hiszen a segítség megtalálható a könyv mellékletében. Egyedülálló módon még videós segítség is jár a könyvekhez! Anyagaink térítésmentesen hozzáférhetők a Látogatás könyvek videócsatornáján.

Logopédus, gyógypedagógus, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus szakemberek a korai fejlesztés, a beszédindító és anyanyelvi fejlesztő foglalkozások, terápiák során tankönyvként alkalmazhatják figyelembe véve a komplex gyógypedagógiai- pszichológiai szemléletet, mert a terápia célja a beszéd elsajátítása mellett a gyermek személyiségének formálása.

Szeretettel ajánljuk a Látogatás a beszéd birodalmába könyvet a nyelvi késés és a nyelvi zavar terápiás ellátásához kétéves kortól minden nem beszélő és beszélő gyermeknek, szülőnek, logopédusnak, gyógypedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak és óvodapedagógusnak.

A Látogatás a beszéd birodalmába kiadvány anyaga elsősorban a nyelvi rendszer kiépítését, a szókincsbővítést tartalmazza részképesség fejlesztéssel tarkítva. Sokat foglalkozik szókincsbővítéssel, gyűjtőfogalmak körébe tartozó fogalmakkal, mert a „mai” gyermekek sokszor rácsodálkoznak számunkra közismertnek gondolt tárgyakra, dolgokra. A terápia további részében kezdődik a beszéd tartalmi oldalának a rendezése, a nyelvtani szerkezetek kiépítése, és befejezésként az összefüggő beszéd gyakorlása. A könyv megírása során cél volt, hogy a szülő ne legyen kizárva gyermeke terápiás fejlesztéséből, hanem aktívan együttműködjön a szakemberrel és rendszeres visszajelzést kapjon gyermeke fejlődéséről, valamint a terápia sikereiről, esetleges kudarcairól.

A Látogatás a beszéd birodalmába nem csak nyelvi késő gyermekeknek szól, hanem minden gyermeknek, akik szeretnék felfedezni az őket körülvevő világot. Élményekkel teli varázslatos látogatást kívánunk a beszéd birodalmába.

A Látogatás a beszéd birodalmába könyvet előszeretettel használják Waldorf, Montessori óvodák, így a hagyományos óvodai foglalkozások mellett teljes mértékben kielégíti ezeket az igényeket is.

Élményekkel teli varázslatos látogatást kívánunk a beszéd birodalmába!

Szabó Szilvia

 

További információk

Szerző

Szabó Szilvia

Érdekelhetnek még…

Kategóriák

Go to Top