Nyelvi és beszédzavarok szűrőeljárása 5–6 éves korban. Az eljárás alkalmas az ötödik életévüket betöltött, a következő tanévben iskolába lépő gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrésére. A logopédiai szűrőeljárás változatos feladatokkal tíz területen tárja fel a gyermek teljesítményeit. Részletes, átfogó képet ad a kiejtésről, a nyelvi produkcióról és megértésről, az olvasásra-írásra előkészültségről, megalapozva a további vizsgálatokat és az ezekre épülő logopédiai terápiát. Az egyes feladatokban elért eredményeket 740, 5–6 éves gyermek adatához viszonyítva értékelheti a szűrést végző logopédus, és alkothatja meg a gyermek nyelvi és beszédteljesítményének profilját. A szűrés egyéni, általában 20 perc alatt elvégezhető (eltérések mindkét irányban lehetségesek). A szűrőeljárás alkalmazása logopédusi szakértelmet igényel.