KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen

Játékbirodalom Képes olvasókönyv 5. osztály

3190 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

A szerző Hargitai Katalin az alapdokumentumokban megfogalmazott igény szerint az anyanyelvi és szövegalkotó képességek, a szövegértő olvasás készségszintű fejlesztéséhez; a tanulók komplex személyiségfejlesztéséhez, a megismerési folyamatok elsajátításához készített lassított ütemű feldolgozást követő taneszközt. A Játékbirodalom képes olvasókönyv egy sikeres olvasástanítási módszer taneszköze.

A szöveg megértését, a lényeges és lényegtelen információ elkülönítését, a lényeges információra való emlékezést az olvasmányokban szereplő kérdések segítik. A kötetben az ötödik évfolyamon is elsősorban mesékkel találkoznak a tanulók, de egyre több ismeretterjesztő olvasmány, és vers is helyet kap.

Leírás

A szerző Hargitai Katalin az alapdokumentumokban megfogalmazott igény szerint az anyanyelvi és szövegalkotó képességek, a szövegértő olvasás készségszintű fejlesztéséhez; a tanulók komplex személyiségfejlesztéséhez, a megismerési folyamatok elsajátításához készített lassított ütemű feldolgozást követő taneszközt. A Játékbirodalom képes olvasókönyv tankönyv egy megkezdett tankönyvfejlesztési sorozat alaptankönyve, egy sikeres olvasástanítási módszer taneszköze.

A szövegolvasás alkalmával már nem foglalkozik az olvasástechnika kialakításával, itt már azt a képességet működteti, amit éveken keresztül kiépített. A szöveg megértését, a lényeges és lényegtelen információ elkülönítését, a lényeges információra való emlékezést az olvasmányokban szereplő kérdések segítik. A kötetben az ötödik évfolyamon is elsősorban mesékkel találkoznak a tanulók, de egyre több ismeretterjesztő olvasmány, és vers is helyet kap. Ami ezen az évfolyamon is hangsúlyosan megfigyelhető, a módszer lényegét jelentő elfogadó légkör megteremtése, ahol nem büntet, ahol mindvégig megmarad a motiváció, az információ megszerzésének öröme, miközben komoly munkát vár el a tanulóktól.

Az olvasókönyv az anyanyelvi nevelés sajátosságát szem előtt tartva, korábban szerzett tapasztalatokra alapoz, továbbra is spirálisan építkezik, lehetőséget kínálva az egyéni haladási ütemhez való alkalmazkodáshoz, és megvalósítja a fokozatos fejlesztést.

A szöveg szintjén a szövegértési rutin kialakítását, erősítését, majd a későbbiekben az automatizálását teszi lehetővé. Szövegolvasásra továbbra is a mese kapja a főszerepet. Vannak többoldalas, hosszabb szövegek, amelyek igénylik a több órán át történő feldolgozást. A tanulók a könnyebb anyagrésztől a nehezebb anyagrészig ívelő utat többször bejárva haladhatnak. A kötetben 25 mese és regényrészlet szerepel, közel 40 vers, mondóka, és közel 30 ismeretterjesztő szöveg és egyéb olvasmány vár feldolgozásra. Közöttük Rákóczi Ferenc, a Biblia, Szabó Magda, Fekete István, Petőfi Sándor, Molnár Ferenc meghatározó műveit  ismerteti a könyv, mint a Tündér Lala, a Vuk, a János vitéz, A Pál utcai fiúk részleteit.

A Játékbirodalom képes  olvasókönyv alkalmas a szegregált gyógypedagógiai általános iskolák 5. osztályos tanulói számára. A tankönyv segítségével a tanuló képes lesz a közlés kifejező és tájékoztató funkciójával élni, az olvasást az információszerzéshez és átadáshoz felhasználni. Képes lesz könyvtárhasználatra, megadott szempontok alapján, lényegkiemelésre, tartalom rövid visszaadására, tanult irodalmi művek tartalmának felismerésére, a szereplők, a helyszín azonosítására. Irodalmi alkotásokat képes lesz összehasonlítani, értelmezni, elemezni, a líra, epika, dráma fogalmát megismerni, ennek megfelelően csoportosítást végezni.

További információk

Szerző

Hargitai Katalin

Érdekelhetnek még…

Kategóriák

Go to Top