KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen
Főoldal>Gyakorlók, fejlesztők diákoknak>Felvételi, Helyesírás, nyelvtan, Szövegértés>Lépésenként kicsiknek, nagyoknak – helyesírást és szövegértést alapozó gyakorlatok 1-10. osztály

Lépésenként kicsiknek, nagyoknak – helyesírást és szövegértést alapozó gyakorlatok 1-10. osztály

1730 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

A feladatlapok a nyelvi szintek hierarchiájának megfelelő felépítéssel, fokozatosan nehezedő gyakorlatokkal a részképességek, a nyelvi rendszer fejlesztését segítik. A feladatok nem hagyományos leíró nyelvtani gyakorlatok, hanem anyanyelvi fejtörők. A beszédtechnikai, drámapedagógiai elemekkel pedig a kommunikációs készség, a nyelv pragmatikai szintje is fejleszthető. A könyv négy fejezetből áll, egy fejezet hat feladatlapot tartalmaz: 1. Játék a hanggal, betűvel 2. Játék a szavakkal 3. Játék a mondatokkal 4. Játék a szöveggel. Minden feladatlap szóbeli és írásbeli gyakorlatokra osztott. Az öt szóbeli gyakorlat a fonológiai tudatosságot, a beszédészlelést, beszédértést, a szókincset, a tudatos nyelvhasználatot, a verbális memóriát fejleszti. Lehetőséget teremt a közös anyanyelvi, drámapedagógiai, beszédtechnikai játékra. Az írásbeli feladatok a helyesírást, szövegértést, a tudatos nyelvhasználat kialakulását, a nyelvi logikát, az általános nyelvi készséget fejlesztik. A gyakorlatok egyéni, páros, csoportos, kooperatív tanulásszervezéssel fejlesztésre, felzárkóztatásra, egyes gyakorlatok tehetséggondozásra is alkalmasak.

Cikkszám: PD296 Kategóriák: , , Szerző: Dr. Hajdúné Csakajda Ildikó

Leírás

Minden az alapozással kezdődik. A szövegértés alapja pedig a jól működő anyanyelvi rendszer, a hierarchikusan felépülő nyelvi szintek hibátlan működése. Az alsó nyelvi szint sérülése (a hangok azonosítása, megkülönböztetése, a hang?betű megfeleltetés) a felsőbb nyelvi szintek (szókincs, szószerkezetek, mondatok, szöveg) hibás működését is jelenti. A nyelvi szintek hibás működése nem csak szövegértési és helyesírási problémát eredményez, hanem általános tanulási nehézséget, sőt az idegen nyelv elsajátításának nehézségét is okozza, még általános intelligenciájú tanulóknál is. Magyartanárként, logopédusként olyan módszert, gyakorlatokat kerestem, amelyekkel a nyelvi hátrányokkal küzdő tanulóknak, még középiskolásoknak is, sikert, örömet jelenthet az olvasás, a szöveg értelmezése, az anyanyelvvel, annak egységeivel való játék. A módszer, a feladatok eredményessége, az egyéni fejlődés mérhető volt: a fonológiai tudatosság intenzív fejlesztésével csökkent a helyesírási hibák száma, a szókincsfejlesztő gyakorlatok, a mondatok és szövegek, szövegrészletek változatos feladatokkal történő gyakoroltatása a szöveg egészének megértését tették könnyebbé. A feladatlapok a nyelvi szintek hierarchiájának megfelelő felépítéssel, fokozatosan nehezedő gyakorlatokkal a részképességek, a nyelvi rendszer fejlesztését segítik. A feladatok nem hagyományos leíró nyelvtani gyakorlatok, hanem anyanyelvi fejtörők. A beszédtechnikai, drámapedagógiai elemekkel pedig a kommunikációs készség, a nyelv pragmatikai szintje is fejleszthető. A könyv négy fejezetből áll, egy fejezet hat feladatlapot tartalmaz: 1. Játék a hanggal, betűvel 2. Játék a szavakkal 3. Játék a mondatokkal 4. Játék a szöveggel. Minden feladatlap szóbeli és írásbeli gyakorlatokra osztott. Az öt szóbeli gyakorlat a fonológiai tudatosságot, a beszédészlelést, beszédértést, a szókincset, a tudatos nyelvhasználatot, a verbális memóriát fejleszti. Lehetőséget teremt a közös anyanyelvi, drámapedagógiai, beszédtechnikai játékra. Az írásbeli feladatok a helyesírást, szövegértést, a tudatos nyelvhasználat kialakulását, a nyelvi logikát, az általános nyelvi készséget fejlesztik. A gyakorlatok egyéni, páros, csoportos, kooperatív tanulásszervezéssel fejlesztésre, felzárkóztatásra, egyes gyakorlatok tehetséggondozásra is alkalmasak.

További információk

Szerző

Dr. Hajdúné Csakajda Ildikó

Kategóriák

Go to Top