Share on Pinterest
Osszd meg barátaiddal


Submit
>, Korai fejlesztés, Óvodapedagógia, Pedagógia, gyógypedagógia>A szülők és mi – Szakmai és személyes összegzés a korai intervenció alapvető kérdéseiről és kommunikációs dilemmáiról

A szülők és mi – Szakmai és személyes összegzés a korai intervenció alapvető kérdéseiről és kommunikációs dilemmáiról

4380 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

Gyermekkel és családjaikkal foglalkozó. nevelő, fejlesztő és gyógyító szakemberek számára nemcsak hasznos, hanem lelkileg is megérintő, serkentő olvasmány a Szülők és mi című könyv. A szakember, a segítés folyamatában megjelenő lényeges lelki jelenségeket tekinti át nagyon őszinte, személyes stílusban, egyszerű és világos fogalmazásban. A szöveg különlegessége a szemléletmód közvetítése. Egyrészt a fejlődésben elmaradt, vagy funkcionálisan károsodott gyerek anyakapcsolatát és az őt ellátó családnak történetében zajló eseményeket mutatja be, a gyermek körüli kölcsönhatásban, különösen a kötődés jelenségében, másrészt a segítő és a család közötti kommunikáció bonyolult és bonyolódó világát ismerteti.

Leírás

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Gyermekkel és családjaikkal foglalkozó. nevelő, fejlesztő és gyógyító szakemberek számára nemcsak hasznos, hanem lelkileg is megérintő, serkentő olvasmány lesz e könyv. A szülők és mi – Szakmai és személyes összegzés a korai intervenció alapvető kérdéseiről és kommunikációs dilemmáiról című könyv szerzője – nagy tudású és tapasztalatú pszichológus, gyógypedagógus. A szakember, a segítés folyamatában megjelenő lényeges lelki jelenségeket tekinti át nagyon őszinte, személyes stílusban, egyszerű és világos fogalmazásban. A szöveg különlegessége a szemléletmód közvetítése. Egyrészt a fejlődésben elmaradt, vagy funkcionálisan károsodott gyerek anyakapcsolatát és az őt ellátó családnak történetében zajló eseményeket mutatja be, a gyermek körüli kölcsönhatásban, különösen a kötődés jelenségében, másrészt a segítő és a család közötti kommunikáció bonyolult és bonyolódó világát ismerteti. A segítő szakember tapasztalatból tudja, hogy a fejlesztő intervenciók és megoldások sikere, optimális kimenetele ezen tényezőktől függ, gyakran a problémák is ebben keletkeznek. A szülő és a család a problémás gyermek miatt sérül, a többnyire megmaradó sajátos jellegzetességek és funkcionális zavarok miatt a szülők identitása súlyosan megterhelődik. Szinte a szülő is terápiára szorul és a jó fejlesztő folyamatban ez többnyire meg is valósul. A szöveg éppen azt a lélektani és kommunikációs problémaérzékenységet, helyzetfelismerést és bánásmódot tárgyalja, amely ezt elősegíti. A fejlesztő szakember a családi rendszer szereplője lesz és ez a bevonódás erőforrás is, de sok nehézséget vet fel. A könyv rendszerszemléletű, pszichoanalitikusan orientált gondolkodást tükröz (ebben követi a hazai gyermekellátó hagyományt és erőteljesen támaszkodik Daniel Stern munkásságára, de tranzakciós-szociálpszichológiai felfogású is, ebben egy holland szerző, Jet Isarin – filozófus és érintett szülő – finom fogalmi apparátusát és önreflexív megközelítését követi, a kommunikációs eseményeket pedig Eric Berne játszmaelméletét alkalmazza. Kulcsfogalom az önismeret:  a segítő enélkül a viszonylatok és az együttműködés lelki szövevényeiben nem tud eligazodni, de ezt folyamatosan fejleszteni kell és támogatni a szülőkben is. Tartalomjegyzék: KIKNEK ÉS MIÉRT ÍRÓDOTT A KÖNYV?
ELŐSZÓ 20
BEVEZETŐ FEJEZETEK 22
I. A KORAI INTERVENCIÓ TÖBB MINT KORAI FEJLESZTÉS 22
A kezdet 22
A jelen helyzet 23
Új igények születnek 25
II. A SZÜLŐK ÉS A SZAKEMBEREK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓS PROBLÉMÁK JELLEGE 29
A korai intervenció sajátos munkakör 29
A munkakör jellege 30
A szülők jelentősége 32
A távlati cél kötelez, de óvatosságra is int 34
Kommunikációs nehézségek a kezdetén 37
A SZÜLŐSÉGRŐL ÉS A SAJÁTOS SZÜLŐSÉGRŐL, AMIKOR SÉRÜLT A GYEREK 40
III. AZ ANYASÁGRÓL ÉS A SPECIÁLIS ANYASÁGRÓL, PSZICHOLÓGUS SZEMMEL 42
A korai kötődéssel kapcsolatos kutatásokról általában 42
A szülői tényezők és/ vagy a gyermeki tényezők mérvadók-e a kapcsolat kialakulásában? 44
A gyermeki tényezők jelentősége 45
A várandósság mint sajátos pszichés állapot, Stern alapján 46
Szülővé válni a gondolatok szintjén 48
Szülővé válni a gyakorlatban 49
Egy gyermek „mássága” megzavarhatja a szülővé válás folyamatát 51
Mit élhet meg a gyermek szülei reakcióiból? 55
A kapcsolat kölcsönösségének és szimmetriájának kérdése 56
IV. A SZÜLŐK BATYUJA, AMIKOR A GYERMEK „MÁS”, ISARIN ALAPJÁN 60
Bevezető 60
A „saját másik” 60
Szülők, éles helyzetben 62
A másik, mint egy valami. 66
A gyermek, mint a maga diagnózisa 69
Ki ő, és neki ki vagyok én? 69
Csak szeretni kell… 71
Fejlesztjük, nem fejlesztjük? 73
Amikor a szülő szakember is 75
„Másnak nem ajánlom” 76
A szülők saját tudása, „bölcsessége” 77
Mit jelent a szülőknek a tudás a „mi”- ről 79
Amikor a ki és a mi egymásba fonódik. 80
A szülők szerzett bölcsessége gyümölcsöket hoz 81
V. A SÉRÜLT GYERMEKET NEVELŐ CSALÁD ÉS A SZAKEMBER, RENDSZERSZEMLÉLETBEN 85
Mindenkivel előfordulhat. 85
Az orvosok szempontjai a megmondással kapcsolatban 87
A család mint rendszer 88
A testvérek helyzete 91
A tágabb család jelentősége 93
Lehet-e sérült gyermek szülei esetén egyáltalán trauma-feldolgozásról beszélni? 94
Trauma helyett kettős állapot? 95
A szülőknek jól jöhetnek a szakemberek 97
Fogyatékos gyermeknek sérült a szülője? 99
Hosszabb távon mi legyen a gyermekkel? 102
VI. PARTNEREK LEHETÜNK-E A SZÜLŐ ÉS SZAKEMBER KÖZÖTTI KAPCSOLATBAN? 104
Egy szülővel, Andreával beszélgetve 104
A viszony jellegéről, partneri-e a viszony? 104
Milyen jellegű az együttműködés? 106
A felek pozíciói különböznek 106
A szülő, még szakember nélkül 107
A szülők a legnehezebb időszakban 108
Az együttműködés kezdete ellentmondásos 109
A szülő társadalmi helyzete megváltozik 111
A szülők és szakemberek közötti  kapcsolatok kezdete 112
A terápiás kapcsolat kezdete kölcsönös tapogatódzás 114
Kommunikációs problémák a fejlesztések során 115
A szakember kommunikációs problémái 116
A kapcsolat partnerivé válhat 117
A határok dilemmája 118
A partneri viszony tartalma a korai intervenció során 120
ÖNISMERETI BLOKK 123
VII. AZ ÉRZELMEINK 125
Az érzelmekről általában 125
Az érzelmek természete 126
Az érzelmek beépülése a személyiségünkbe 126
Az érzelmek funkciója 128
Hogyan bánunk az érzelmeinkkel? 129
A szülők hogyan bánnak az érzelmeikkel? 130
A szakemberek hogyan bánjanak a szülőkkel? 131
A szakember érzései, érzelmei a fejlesztések során 132
Az érzelmek megélésének összetettsége 133
Félúton a szülők 134
A szülők együtt csoportban, a csoportos élmény 134
A magány veszélye 136
A szabadság, és ennek hiányának élménye 137
VIII. ÖNISMERET ÉS SZAKMAI ÖNISMERET 139
Bevezető 139
Hogyan leszünk, akik vagyunk, vagyis „ Miből lesz a mi?” 140
A „Ki vagyok én?” kérdése a kognitív irányzatban 140
Énképünk alakulása 141
Az énkép továbbalakulása 142
Önmagunkkal szemben 143
Együtt másokkal 144
A szakemberek és a szülők 147
Nehéz szülők 149
A kezdeti szakasz nehézségei 150
Kitekintés: a sérült gyerekek képe önmagukról 151
Amit nyerhetünk az önismerettel 156
Identitás-dilemmák 156
A szülők problémái, összefoglalva 157
KOMMUNIKÁCIÓS BLOKK 159
IX. JÁTSZMÁK A SEGÍTŐ KAPCSOLATBAN 160
Bevezetés 160
A szülők játszmai kedveskedések vagy ártatlan megjegyzések formáját ölthetik: 160
Magánéleti játszmák 161
A tranzakció analízis alapgondolatai 163
Sztrók- gazdálkozás 165
Sorskönyvünk 167
A saját szüleinkről még egyszer, bonyolultan 170
A modellben a struktúra és a funkció egymásra épül 172
Amikor az én-struktúrával alapvető baj van 173
A játszmaelmélet terápiás vonatkozása 173
Az elmélet gyakorlati haszna a segítő szakmákban 175
Játsszunk, játszmázzunk együtt 178
X. A SEGÍTŐ KAPCSOLAT EGYÉB ÖSSZEFÜGGÉSEI 181
A segítő kapcsolat összetettsége 181
A pszichológia kognitív irányzatának „bűne”, Simon szerint 182
A segítő kapcsolat történelmi gyökerei 184
A normalitás, mint norma 186
A munkahely jelentősége, mint hivatalos kerete a munkának 187
Hivatalos kommunikációs helyzetek mindig problémásak. 188
A segítő kapcsolat filozófiája, Simon eszmefuttatása alapján 189
A nyelvhasználat és a technokrácia dilemmai 190
Összefoglaló 192
XI. A SEGÍTÉSNYÚJTÁS FOLYAMATA, NAGYÍTÓVAL 195
Bevezetés 195
A korai fejlesztés, mint egy sajátos műfaj 196
A problémák feladattá válhatnak 200
A tanácsadás beépítése a fejlesztés folyamatába 201
A gyógypedagógus kompetenciája 202
A szükséges önismeret 203
A tanácsadás célja és lehetséges tartalma 205
A szakemberek jogos félelmei 207
Szakmai kudarcok 209
Megtudhatjuk, hogy mennyire elégedettek-e a szülők? 209
XII. KOMMUNIKÁCIÓS DILEMMÁK A GYAKORLATBAN 211
Szülők és szakemberek, együtt egy rendszerben 211
Értékrendünk és a szülők értékrendje 212
A közelség-távolság, az intimitás dilemmája 213
A kompetencia dilemmája, kié a gyermek? 215
A kapcsolat aszimmetriájának dilemmája 216
A szakember magánélete 217
Nem kell-e a szülőnek inkább pszichológus? 218
Családok és szakemberek, együtt egy rendszerben
XIII. TANÁCSOK TANÁCSADÁS ELŐTT
Mindenki másképp csinálja… 220
S másképpen is gondolja… 221
A terápiás kapcsolat kezdetben kölcsönös tapogatódzás 221
Mire szerződhet a szakember? 222
Várható dilemmák 223
XIV. A TANÁCSADÁS LEHETSÉGES TERÜLETEI 227
Tanácsok a mindennapi élethez. 227
Gyakori probléma, hogy otthon nem játszik 228
Evési, alvási gondok: a szülőt nem feszélyezheti a helyzet 230
A gyógypedagógiai tanácsadás nem pszichológiai tanácsadás 231
XV. PSZICHOLÓGUSOK A RENDSZERBEN 233
A pszichológusok dilemmái trauma feldolgozáskor 233
Mit tehet a pszichológus? 237
A semlegesség dilemmája 238
Az erkölcsi semlegesség dilemmája 239
A pszichológus indulatai, és a saját viszonya a traumához 241
A szakember bűntudata 243
A szerződéskötés jelentősége 244
Sajátos problémák 244
Mi haszna a pszichológusnak? 248

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

További információk

Szerző

Borbély Sjoukje

Érdekelhetnek még…