KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen

33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére – középiskolásoknak

Elfogyott

Megkísérli fejleszteni a napjainkban sok gondot okozó szövegértő – szó szerinti, értelmező, kritikai, kreatív – olvasást. Megkísérli elmélyíteni a középiskolai irodalmi tananyagot, megkísérli közelebb hozni az alkotó lelkületét olvasója lelki világához.A tanterv kívánalmainak is eleget tesz: helyet kaptak benne a tömegkommunikációs műfajok, valamint a sokat emlegetett, de kellőképpen meg nem világított manipuláció. A könyv az előkészítő tanfolyamon, a 9.évfolyamon és utána használható leginkább, de néhány szövegének megértése elképzelhető az alsóbb osztályokban is.

Kívánságlistába
Kívánságlistába

Leírás

Ennek a könyvnek több célja van. Megkísérli fejleszteni a napjainkban sok gondot okozó szövegértő – szó szerinti, értelmező, kritikai, kreatív – olvasást. Megkísérli elmélyíteni a középiskolai irodalmi tananyagot, megkísérli közelebb hozni az alkotó lelkületét olvasója lelki világához. Ebből a szempontból különbözik a prakticista angolszász típusú olvasástesztek világától, bár tesz engedményeket: foglalkozik az ismeretközlő (nem művészi) szövegek, az ábrák, grafikonok olvastatásával, valamint a folyamatelemzéssel. A tanterv kívánalmainak is eleget tesz: helyet kaptak benne a tömegkommunikációs műfajok, valamint a sokat emlegetett, de kellőképpen meg nem világított manipuláció. A könyv az előkészítő tanfolyamon, a 9.évfolyamon és utána használható leginkább, de néhány szövegének megértése elképzelhető az alsóbb osztályokban is.

További információk

Szerző

Adamikné Jászó Anna

Kategóriák

Go to Top