KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen

A testnevelés tantárgypedagógiája

Elfogyott

A testnevelés tantárgypedagógiája című módszertani kézikönyv az iskolai testnevelés tanítás legfontosabb szakpedagógiai kérdéseinek felvetésére és kifejtésére vállalkozik.

Kívánságlistába
Kívánságlistába
Cikkszám: DIC1702 Kategóriák: , , Szerző: Rétsági Erzsébet

Leírás

 1. A tervezőmunka elméleti és gyakorlati alapjai a testnevelés tanításában 13
  Bevezetés 15
  1.1. Tantervelméleti alapismeretek 17
  1.1.1. Mi a tanterv? 17
  1.1.2. A tantervek típusai és műfajai 19
  1.1.3. A centralizált és decentralizált tantervi szabályozás jellemzői
  (Báthory Z., 1985 nyomán) 23
  1.1.4. Mi a szaktanterv? 25
  1.2. A testnevelési szaktantervek bemutatása, elemzése 26
  1.2.1. A szaktantervek elemzésének szempontjai 26
  1.2.2. Az általános és középiskolai nevelés-oktatás tervei (1978) 30
  1.2.3. A Nemzeti alaptanterv (1995) 33
  1.2.4. A nevelés-oktatás kerettantervei (2000) 35
  1.2.5. A Nemzeti alaptanterv (2003) 40
  1.3. A decentralizált tantervekre épülő tervező munka szintjei
  a testnevelés tanításában 46
  1.3.1. A pedagógiai program és a testnevelés 46
  1.3.2. A testnevelési tantárgyi program készítésének szempontjai 50
  1.3.3. A tanmenetkészítés 59
  1.3.4. Az óratervezés 75
  2. A testnevelés tanításának tantárgypedagógiai kérdései 91
  2.1. A motoros tanítási, tanulási folyamat 93
  Bevezetés 93
  2.1.1. Az oktatással összefüggő legfontosabb alapfogalmak tisztázása:
  A tanulás és az oktatási folyamat 93
  2.1.2. Az oktatási folyamat általában és a motorostanulás 96
  2.1.3. A motoros tanítási, -tanulási folyamat szerkezeti felépítése
  és oktatásmódszertani feladatai 99
  2.1.4. A mozgásos cselekvéstanítás, -tanulás sajátosságai 106
  2.2. Az oktatási módszerek 112
  Bevezetés 112
  2.2.1. A módszer fogalom értelmezése 112
  2.2.2. Oktatási módszerek a motoroscselekvés-oktatásban 114
  2.3. Oktatási stratégiák 136
  2.3.1. Az oktatási stratégia meghatározása, felosztása 136
  2.4. A mozgásoscselekvés-oktatás szervezési feladatai 145
  Bevezetés 145
  2.4.1. Szervezés a testnevelésórán 145
  2.5. A motoros képességek fejlesztése 158
  Bevezetés 158
  2.5.1. A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása 158
  2.5.2. A motorosképesség-fejlesztés tantárgypedagógiai szempontjai 163
  2.5.3. Módszertani javaslatok a motorosképesség-fejlesztéshez 165
  2.6. Motiválás a testnevelés tanításában 170
  Bevezetés 170
  2.6.1. A témával kapcsolatos legfontosabb fogalmak tisztázása 171
  2.6.2. A motiválás lehetőségei és eszközrendszere
  a testnevelés tanításában 175
  2.7. A differenciálás elvi és gyakorlati kérdései a testnevelés tanításában 181
  Bevezetés 181
  2.7.1. A differenciálással összefüggő legfontosabb fogalmak tisztázása 181
  2.7.2. Differenciáltság és egységesség a testnevelés tanításában
  – elvi alapok és gyakorlati megoldások 183
  2.8. A tanulók értékelése, ellenőrzése és osztályozása
  az iskola testnevelésében 190
  Bevezetés 190
  2.8.1. A témával kapcsolatos fogalmak értelmezése 191
  2.8.2. A teljesítmény értelmezése és értékelése a testnevelés tanításában 194
  2.8.3. Értékelési formák a motorosoktatásban 195
  2.8.4. Az adatgyűjtés módszerei 197
  2.8.5. Az osztályozás 198
  2.9. Kommunikáció a testnevelés tanításában 202
  Bevezetés 202
  2.9.1. A témával összefüggő legfontosabb alapfogalmak tisztázása 202
  2.9.2. Kommunikáció a testnevelésórán 205
  2.10. Baleset- és egészségvédelem 211
  Bevezetés 211
  2.10.1. A balesetek és sérülések okai a testnevelésórán 212
  2.10.2. Hogyan hárítsuk el a baleseteket és a sérüléseket? 213
  2.10.3. Az egészségvédelem alapvető feltételeiről 215
  3. Mellékletek 217
  Idegen szavak és kifejezések jegyzéke 219
  Fogalomtár 225
  Óravázlat (1) 233
  Óravázlat (2) 241

További információk

Szerző

Rétsági Erzsébet

Érdekelhetnek még…

Kategóriák

Go to Top