KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
Fejlesztés nagyszerűen
Főoldal>Képességfejlesztés, Képességfejlesztő oktatóprogramok, Kompetencia, Matematikai készség>A problémamegoldás tanulható 3. – CD-ről indítható

A problémamegoldás tanulható 3. – CD-ről indítható

6100 Ft

Kívánságlistába
Kívánságlistába

Hatékonyan fejleszti a matematikai-logikai, valamint a szövegértés-szövegalkotási és társas kompetenciákat. A játékos, felfedeztetõ tanulási környezet elõsegíti a pozitív tanulási attitûd kialakulását. Mozgalmassá teszi a hagyományos oktatásszervezési formát, ugyanakkor hatásos eszköz a kompetencia alapú – kooperatív, differenciált – oktatási formák megszervezéséhez. A pedagógus is segítséget kap a használathoz: óravázlat, módszertani ajánlás segíti a feladatok beépítését a feladatok képességfejlesztés szerinti csoportosítási lehetõsége a differenciált felhasználást biztosítja ötleteket ad a feldolgozás módszerére, ezáltal nagyban segíti a kompetencia alapú oktatás módszereinek megismerését, beépülését a tanítási gyakorlatba.

Leírás

A Problémamegoldás 1-6. sorozat a kompetenciafejlesztés szolgálatában áll. A szerzõk a hat részben 9-9 valós, az életben is elõforduló problémát vetnek fel, a gyermekek számára hiteles és motiváló módon. A CD-n található feladatok a probléma logikus elemzésére és megoldására ösztönzik a gyermekeket. A program ugyanakkor arra is alkalmas, hogy a gyermekek – a már megismert és begyakorolt megoldásokon túl – saját stratégiákat gondoljanak ki és alkalmazzanak. Szervesen illeszkedik a kompetenciafejlesztõ programok eszköztárába tankönyvektõl független ezért bármely program szerint mûködõ iskolában, általános iskolai évfolyamon nagy eredményességgel alkalmazható bármely oktatásszervezési eljárásba könnyen beépíthetõ, növeli a frontális munka hatékonyságát, és ösztönzõleg hat a frontálistól eltérõ módszerek alkalmazására a gyermek érdeklõdésére építve, játékosan és felfedeztetve tanít, lehetõvé téve az egyéni elképzelések kipróbálását és jelentõsen növelve a tanulói motivációt. A mellékelt tanári segédletek széleskörû és hasznos javaslatokat fogalmaznak meg a feladatok változatos felhasználására infokommunikációs eszközök hiányában is. Interaktív táblán és személyi számítógépen is könnyedén használható. A sorozat részei különbözõ problémamegoldási stratégiák elsajátításához nyújt segítséget, emellett a matematikai kompetencia valamennyi készség- és képességkomponensének fejlesztését elõsegíti az általános iskola 1-7. évfolyamán. Hatékonyan fejleszti a matematikai-logikai, valamint a szövegértés-szövegalkotási és társas kompetenciákat. A játékos, felfedeztetõ tanulási környezet elõsegíti a pozitív tanulási attitûd kialakulását. Mozgalmassá teszi a hagyományos oktatásszervezési formát, ugyanakkor hatásos eszköz a kompetencia alapú – kooperatív, differenciált – oktatási formák megszervezéséhez. A pedagógus is segítséget kap a használathoz: óravázlat, módszertani ajánlás segíti a feladatok beépítését a feladatok képességfejlesztés szerinti csoportosítási lehetõsége a differenciált felhasználást biztosítja ötleteket ad a feldolgozás módszerére, ezáltal nagyban segíti a kompetencia alapú oktatás módszereinek megismerését, beépülését a tanítási gyakorlatba. A CD-ROM sorozat tagjai által feldolgozott feladatok matematikai tartalmuk és a megoldási módok tekintetében szervesen egymásra épülnek. A hasonló matematikai tartalmú problémák mindig magasabb szinten jelennek meg. A feladatok által érintett matematikai tartalmak: kombinatorika, rendezési feladatok csoportosítás, bennfoglalás, részekre osztás, oszthatóság mennyiségi becslés, mértékegységváltás számtani sorozatok sokszögek vizsgálata, terület- és kerületszámítás szöveges feladatok megoldása különbözõ megoldási eljárásokkal problémamegoldás, ok-okozati összefüggések vizsgálata. A szoftverek számítógépen és bármely típusú interaktív táblán egyaránt jól használhatók. (Raktárról szállítjuk, 3 munkanapon belül.)

Kategóriák

Go to Top