Szakmai szolgáltatásaink

 • Logopédiai szaktanácsadás
 • Beszédhibás gyermekek és felnőttek vizsgálata, terápiája
 • Afázia terápia – stroke betegeknek beszéd-, olvasás-, írástanítás
 • Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
 • Nyelvlökéses nyelésterápia elsősorban fogszabályozáshoz kapcsolódva
 • Diszfónia (rekedtség terápiája)

Kérjük lépjen kapcsolatba velünk!

Krasznár Jánosné Erdős Felicia

Szakképzettség:

 • 1968 gyógypedagógus-logopédus

Munkahelyeim:

 • 1968-1981 Budapest III. kerületében, logopédus
 • 1981-1996 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Beszédjavító Intézet logopédus szakvezető tanár, igazgatóhelyettes
 • 1993- Krasznár és Fiai Szakkönyvesbolt, családi vállalkozás, ügyvezető igazgató
 • 2004-2009 József Nádor Általános Iskola Üröm, logopédus

Szakmai tevékenységem az utóbbi években:

 • 1995 óta Közoktatási szaktanácsadó a logopédia területén
 • 1998-2002 A Soros Alapítvány Afázia pályázatának módszertani vezetője voltam.
  Az Afázia Pályázat lezárásaként egy tanulmánykötetet szerkesztettem, megjelent 2005-ben.
 • 1999 Palotás Gábor Mesterlogopédus-Díj
 • 2000 Kempelen Farkas Díj
 • 2002 Az Országos Közoktatási Intézet felkérésére elkészítettem egy Afázia tanulmányt, tantervi dokumentáció háttér anyagaként.
 • 1998 óta A Pedagógus Továbbképzési Akkreditációs Bizottság mellett szakértő és konzulens
 • 2001, 2003, 2004 Akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyamok összeállítása, szervezése, vezetése
 • 2004-2007 Igazságügyi szakértő a logopédia területén
 • 2007-2008 Zsigmond Király Főiskolán kurzus vezetése a tanulási zavarok – diszlexia témakörében
 • 2009 Tanulmány: A beszédfogyatékosokat érintő jogszabályok az ENSZ Egyezmény tükrében
 • Az elmúlt 5 évben több előadást tartottam logopédiai továbbképzéseken, szakmai konferenciákon.

Publikációk:

 • Krasznár: A központi szervezésű logopédiai modell. Gyógypedagógiai Szemle 1982.
 • Dékány-Szekeres-Krasznár: Kifestőkönyv a sziszegő hangok javításához (Logopédia GMK 1997 Budapest)
 • Dékány-Szekeres-Krasznár: Kifestőkönyv az l, r, j hangok javításához (Logopédia GMK 1998 Budapest)
 • Hová fordulhatunk, ha a gyermeknél olvasási zavart tapasztalunk? in. Kivételesek. Tanulmányok a differenciáló pedagógia köréből. (Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom)
 • Logopédiai vizsgálatok 2. Átdolgozott kiadás. Kézirat, szerkesztés.
 • Logopédia OKI alapdokumentum 2002, Társszerző.
 • Tanulmányok az afázia témaköréből. Szerkesztő és szerző. (Eötvös Kiadó 2005 Budapest)
 • Haupt: Hangterápia. Alkotó szerző. (Holnap Kiadó 2006 Budapest)
 • Krasznár: A kommunikációs korlátokkal élők minősítése és életminősége (Kapocs, 2005 Budapest)

Szakmai Egyesületek, melyeknek tagja és aktív közreműködőjpvagyok:

 • Magyar Gyógypedagógusok Országos Egyesülete
 • Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság
 • Démoszthenész Egyesület
 • Beszédhibásokért Alapítvány
 • Liga az Agyi Érbetegségek Ellen
 • Afázia, Az Újrabeszélők Egyesülete