Adatvédelmi nyilatkozat

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

 

Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

Adószám: 27464487-2-41

 

A Krrasznár és Fiai Könyvesbolt Kft. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait.

 

A látogató/megrendelő/vevő által megadott személyes adatokat (név, cím, mailcím, telefonszám stb.) és felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, tanácsadási célokra, valamint saját reklámcéljainkra használjuk fel. Az adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a látogató/megrendelő/vevő előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon szabadon és név nélkül kereshet. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, számítógépe konfigurációja és böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítjük azokat az internet-oldalakat, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azokat is, amelyeket nálunk látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

 

A honlap használatának megkönnyítése céljából anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használunk. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

Amennyiben személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

Megrendelésnél rögzítjük és dolgozzuk fel személyes adatait. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át szolgáltatásainkat. Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel. A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor.

Az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrizzük, az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.

Felhívjuk szíves figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:
Tájékozódási jog: Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.

Ellenvetési jog: Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.

Helyesbítés, törlés, korlátozás: Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvélemény kutatás céljából történő használatát korlátozni.

 

Arra törekszünk, hogy a szolgáltatásainkat folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsuk, azonban az esetleges technikai fennakadásból fakadó károkért felelősséget nem vállalunk.
A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kft. mindennemű változás – ideértve módosításokat és változtatásokat, az esetleges megszüntetést, szüneteltetést, és az adatfeltöltés szüneteltetését is – jogát fenntartja szolgáltatásai esetében.

Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kft. akaratától és szándékától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kft. minden tőle telhetőt megtesz az oldal megfelelő működéséért, de nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kft. kifejezetten kizárja a honlap, illetve az ott elérhető információk, írásos-, illetve képanyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a technikailag nem megfelelő működéséből, hiányosságából, valamint esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget.

 

Az adatkezelésért felelős:

Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

Adószám: 27464487-2-41

Közösségi adószáma: HU27464487

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-391029

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-76340/2014., NAIH-76341/2014

E-mail: kapcsolat@krasznaresfiai.hu

Telefon: +36 20 286 2212

Bankszámlaszám: 10102103-08971404-00000009

 

Az üzemeltető weboldalának tárhely szolgáltatója:

RGazdi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1181 Budapest, Fiatalság utca 6.
Telefon: +36 70 424 3785

 

Kérdése vagy felvetése esetén készséggel állunk rendelkezésére:

Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

kapcsolat@krasznaresfiai.hu

+36 20 286 2212 (Bemutatótermi nyitvatartási idő alatt elérhető)

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címe és elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu