Szakmai publikációk:

Forrás:

Vassné Kovács Emőke – Rehák Gizella: A nyelvlökéses nyelés

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzete Tankönyvkiadó Bp. 1980

Barett módszere72 -106. oldal

Nemcsak elméletileg fejti ki azt a nézetét, hogy a helyes nyelés megtanítását meg kell előzni az azt gátló szokások (pl. ujjszopás) felszámolásának, hanem a leszoktatáshoz gyakorlati tanácsokat is ad.

Igen figyelemreméltóak a terápiával kapcsolatos általános megjegyzései. A siker érdekében a megfelelő kooperáció kialakítását alapvetőnek tartja. A kívánt légkört dicsérettel, kedvességgel, elismeréssel teremti meg. A gyermekeknek állandóan éreznie kell, hogy komoly koncentrációt, akaraterőt igénylő munkáját, igyekezetét elismerik. Ugyanakkor kellő határozottságra is szükség van ahhoz, hogy ez végig fenntartható legyen. Ezért már a kezelés kezdetén a gyermek feladatának tisztázásakor azt is tudomására hozzák, hogy bár minden segítséget megadnak neki, de helyette senki nem végezheti el vállalt kötelezettségét. Ha ennek ellenére egyszer nem gyakorol, azonnal hazaküldik, hogy a következő találkozásig pótolja feladatát.

A normális nyelés sok izom koordinációját igénylő komplex tevékenység. Ennek megfelelően az új funkciót fokozatosan új mozgásformák kialakításával kell felépíteni. Szerencsés módon ez a szemlélet nem új a számunkra, hiszen ugyanez hatja át logopédiai munkánkat is.

A terápia nyolc egységre oszlik. Egy-egy lépést kb. egy hét alatt lehet elsajátítani. Az otthoni gyakorlás a tanulásnak igen lényeges része. Ebben a szülőknek aktív szerepet kell vállalnia, melyet az u.n. gyakorlókártya kézbeadásával éri el. Ezen a gyakorlás mennyiségét is közli.

A kártyák minden héten más színűek, jelezve a munka egy részének teljesítését. A terápia iramát a gyermek képességei is befolyásolják. A siettetés káros, de mennél jobb ütemben haladunk, annál sikeresebb a terápia.

A terápia lépései igen szorosan egymásra épülnek, azon változtatni nem célszerű.

Az első lépésben olyan mozgásrészek kiépítése folyik, amelyek a helyes nyelés kialakítását segítik elő.

A második lépés feladata az izomzat megerősítése, a nyelv elülső részének elhelyezése, ajakgyakorlatok beállítása, a nyugalmi helyzet kialakítása.

A harmadik lépés új komponense a nyelv hátsó részének elhelyezése.

A negyedik lépésben az összes részmozgást ellenőrzik, és elkezdik azok alkalmazását.

Az ötödik lépés egy hete alatt következik az eddig tanultak megszilárdítása, tudatossá tétele.

A hatodik lépésben már a tudatos működést állítják át automatikussá.

A hetedik lépésben az eddigiek felmérése folyik.

Ezek után rendszeres kontrollal 8-10 hónapig kísérik figyelemmel a gyermek teljesítményét.

Az első kontrollt a kezelést követő hónapra rögzítik.

A szerző külön közli a rosszul fejlett ajakizomzatot erősítő gyakorlatokat.

Első lépés. A terápia alapja

A részletes vizsgálat az első találkozás feladata. Felvesszük az anamnézist, megfigyeljük a gyermeket, megteremtjük a kapcsolatot. A vizsgálati szempontok szerint megfigyeljük az orofaciális rendszer felépítését és funkcióját, megállapodunk a teendőkben és a terápia megindításának időpontjában.

Minden esetben gondolnunk kell arra, hogy legalább két, megszakítás nélküli hónap álljon rendelkezésünkre, egyénként addigi munkánk kárba vész. Ha a terápiával szembeni ellenállás jeleit látjuk, közöljük, hogy esetleg később is elkezdhető. A terápia formáját illetően Barett az egyéni kezelés híve. Esetleg két gyereket vesz egy időpontra, akik még motiválhatják egymást.

Barett csak úgy vállalja a kezelést, ha egy családtag állandóan jelen van, és ő gyakorol otthon egész héten, így sokat segíthet a gyermeknek, ha esetleg nem értette meg a magyarázatot.

Egyébként többször is hangsúlyozza, hogy igen egyszerűen, mindent megmutatva kell megmagyarázni a teendőket, és meg kell győződni arról, hogy meg is értették. Egyúttal azt is el akarja érni, hogy a szülő nagyobb felelősséggel, tevékenyen vegyen részt a terápián.

A kezelő helyiség barátságos legyen, de ne vonja el semmi a figyelmet.

A mennyiben a szülő és a gyermek úgy dönt, hogy a terápiát elkezdik, az első alkalommal nemcsak a vizsgálatot végzik el, hanem a kezdeti gyakorlatokat is elsajátítják. Ezt rövid tájékoztatás előzi meg, ez a megfelelő kapcsolat kialakítását is szolgálja, és jó alkalom arra, hogy képet alkothassunk a gyermek reagálásairól képet kaphassunk.

Az első alkalommal magyarázzuk el, hogy miért van szükség a terápiára, nehogy megijedjen, félelem alakuljon ki benne. Gondolnunk kell ennek feloldására.

Röviden elmondjuk a nyelés hatását a fogakra, beszédre, és a terápia elhagyásának következményeire. Tájékoztatjuk a terápia szabályairól. Megkérjük, hogy a kapott feladatokat mindig pontosan hajtsa végre. Iktasson pihenőt az egyes gyakorlatok közé. A gyakorlás néhány perces legyen.

Az első három lépés idején három részletben gyakoroljon minden nap. Miután az első gyakorlatok között szerepel a nyelvgyakorlat, előzetesen meg kell győződnünk, hogy az áll és a nyelvmozgás különvált-e, és a nyelvizomzat elég erős-e. Ehhez Barett ellenőrző próbát ajánl. Nyelvlapoccal a nyelv alá nyúlunk és megpróbáljuk felemelni. Ilyenkor ellenmozgásnak kell fellépni. Ugyanennek a mechanizmusnak kell érvényesülni a felülről lefelé nyomásnál is. Ha a nyelvmozgás nem megfelelő, úgy ezt gyakorlatként kell alkalmazni, a kövezőképpen:

tegyünk egy kanalat egy pohárra. A nyele legyen a gyermek nyelvén, és próbálja meg felemelni a nyelvével. Később ellenállást fejtünk ki. Igen jó izomerősítő. Hatása már egy hét múlva is lemérhető. Ha a nyelv lenőtt, a felvágás után intenzív csettintésekkel tegyük alkalmassá a további kezelésre.

Tükör előtt ülve először a kezelő, majd a gyermek nyeljen egymás után kétszer-háromszor. Figyeltessük meg a különbséget. Nyelés közben húzza le az alsó ajkat a logopédus. Ekkor láthatóvá válik a két fog között előbújó nyelv. A gyermek figyelmét fel is hívjuk erre.

Ezután hozzákezdhetünk a helyes mozgás kialakításához.

A kezdeti gyakorlatok célja:

 • a molárisok occlusiojának biztosítása
 • a nyelvhegy megfelelő helyre szoktatása
 • a szívás megtanítása

Az előzőekben már tapasztalatokat szerzett a gyermek arról, hogy nem zárja a molárisokat, hiszen a nyelve a fogsorok között volt. Most nyitott ajkakkal gyakorolják a molárisok zárását.

A megfelelő nyelvhelyzet kialakítása nem egyszerű feladat. Fontos pl., hogy a nyelvmozgás leváljon az állmozgásról, továbbá, hogy a nyelv pontosan a felső fogsor alveoláris területéhez támaszkodjon. Mutassuk be, esetleg papíron is rajzoljuk le a kívánt nyelvhelyzetet a száj keresztmetszetével. Azért is kell erre nagyon ügyelni, mert ha a nyelv alacsonyan van, felmerül a veszély, hogy újra visszatér a régi szokáshoz. Ha viszont magasra emeli, esetleg visszaperdíti azt. Ha a kívánt nyelvhelyzetet már sikerült elsajátítani, a gyermek és a szülő együtt gyakorol. Most helyezzünk a nyelvhegyre egy gumikarikát. Vigyázni kell, hogy a nyelv csúcsán legyen. Ha hátrébb vagy oldalt helyezzük el, nem érjük el a kívánt célt. Emelje fel a gyermek a nyelvét a gumikarikával a már megtanult helyre. A tükörben figyeljük!

A harmadik feladat az erős szívás megtanulása. Előkészítése úgy történik, hogy az első hetekben hangosan szürcsöltetjük a gyermeket.

Az első lépés teljes gyakorlata tehát:

A nyelvhegyre helyezni a gumikarikát, felemelni a felső frontfogak belső alveoláris területére, zárni a molárisokat, ajkakat nyitva tartani, szívni, nyelni. Az első héten ne gyakoroltassuk a gyermeket egyszerre túl sokáig, hogy a fájdalmat, a fáradtságot elkerüljük. Néhány perc gyakorlás elegendő.

Első kártya

Emlékezz rá, hogy az alsó ajkad lehúzva tartod, nem kell zárni!

Fontos, hogy a következő gyakorlatot jól csináld meg, ezért kérd meg a segítődet, hogy nézze meg! Tedd a gumikarikát a nyelvedre és emeld a megfelelő helyre!

 1. Fogakat harapd össze!
 2. Figyeld meg, hogy a karika nem mozdul-e el!
 3. Szívj és nyelj!

Minden gyakorlat után engedd le a nyelved!

Az első napon 6x csináld meg! A másodikon kétszer 6 gyakorlást végezz! A harmadikon 3x hatot, stb.

A második lépés. A nyelv elülső részének gyakorlása

Barett igen következetesen, minden lépés megkezdése előtt számon kéri az előző anyagot. Az első hét után azt kell megtudnunk, hogy a gyakorlás rutinját megszerezték-e már. Minden lépés után egy hét szünet legyen. Ennyi idő alatt jól el lehet sajátítani a feladatot. Ha a megbeszéltek értelmében gyakoroltak és még sincs eredmény, várni kell és tovább gyakorolni az előző anyagot. Célszerű megfigyelni, illetve pontosan kikérdezni a gyakorlás módját, hogy megtudjuk, mindent megértettek-e.

Az előző heti gyakorlatok ellenőrzésekor egyenként vegyünk mindent végig. A nyelvgyakorlatot gumi nélkül figyeljük meg, hol helyezkedik el a nyelv, nyitva vannak-e az ajkak? Hiba esetén többféle okra gyanakodhatunk, nem használtak gumikarikát a gyakorláshoz, az ajkakat nem hagyta nyitva, a szülő nem vett részt az otthoni munkában.

A molárisok zárása ritkán hibás. Ha igen, nyitott szájjal figyelje meg újra a gyakorlatot. Ha zárt ajakkal gyakorol a gyermek, kétféle hiba fordulhat elő:

Az egyik: az ajkak az előkészítési fázisban nagyon nyitva vannak, de nyeléskor záródnak.

A másik, hogy bár a felső ajkat felemelik, de az alsó mégis érintkezik a fogakkal, esetleg a nyelvvel is. Egyik sem elfogadható. Nem szabad zárt szájjal gyakorolni!

A szívás hangos szürcsölés formájában feltehetően könnyen begyakorlódik. Arra kell csak ügyelni, hogy a gyermek hangosan végezze azt.

Az egész gyakorlatsor folyamatosságától gyakran félnek. Feltehetően azért, mert az egyes részletekre koncentrálnak. Igen sokszor felmerül az a gyanú is, hogy nem kell-e a gumi lenyelésétől tartani. Csináltassuk végig a teljes gyakorlatsort, úgy, hogy az anya is figyeli a tükörben. Hasznos, ha a gégefőre teszi közben a kezét.

Barett újra és újra felhívja a figyelmet, hogy az anya aktív munkája nem elhanyagolható kérdés. Ha észreveszi, hogy a megfigyelő olvasnivalóba merül, nem figyel, azonnal abbahagyja a foglalkozást. Ezt minden alkalommal megismétli, majd a foglalkozás végén udvariasan megemlíti, hogy a felnőtt közömbössége a gyermekre is átterjed és ez veszélyezteti a terápia sikerességét.

A második lépés gyakorlatainak célja

 • a nyelv elülső részének emelését elősegíteni erősítő gyakorlatokkal
 • az egész nyelv elhelyezését a normális nyelésnek megfelelően kialakítani
 • a moláris occlusio biztosítása
 • a nyelv nyugalmi helyzetének elsajátítása

A normál nyelő gyermekek általában önmaguktól megtanulják a csettintést. Nyelvlökéses nyelőknek ezt meg kell tanítani. Barett is hangsúlyozza, hogy az egész nyelvvel történő csettintés erősíti a nyelvet, mivel a külső és a belső izmok együttes működését kívánja meg. Kialakítását szívás gyakorlásával lehet elősegíteni. Az intenzív erősítést csak magas gyakorlási számmal lehet biztosítani. Ezért a kezdeti időben napi 100 csettintést ajánl. Később már 25-30 is elegendő. Kezdeti nehézség esetén a kanál gyakorlathoz célszerű visszatérni.

A nyelverősítést követően a nyelvemelés gyakorlatát módosítva végezzük. Az eddigi egy gumikarika helyett kettőt helyezünk a nyelvre, egyet a nyelvhegyre, egyet pedig kb. két cm-rel hátrébb a nyelvhátra. A gyakorlás most így módosul: a nyelvhegyet felemeljük a megszokott helyre, zárjuk a fogakat, a két ajak közben nyitva marad, majd a nyelvhátat emeljük a szájpadláshoz. Ezután következik a szívás és nyelés. Ha a gyermek a nyelvhegyét a megfelelő helyen tartja, mindkét gumikarika fennmarad.

Nyelvlökéses nyelőknél az antigravitációs izmok tónushiányával kell számolni. Ezt ellensúlyoznunk kell, ami nem könnyű feladat, hiszen ezek a gyermekek kerülik az erős rágást igénylő ételeket. Tudatosan kell tehát a molaris occlusiot és az erős rágást egyidőben végeztetni.

Barett azt ajánlja, hogy a rágást a t-hang erőteljes ejtésével kombináljuk. A gyakorlatot a következőképpen végezzük:

Megtanítjuk a gyermeknek, hogy m. massetert tapintó ujjakkal rágás közben megtalálja. Utána mondjon kemény t hangot, amikor viszont nem érzi a m. massetert. Váltogassa a kétféle mozgást.

A nyelv nyugalmi helyzete neuro-muscularis reflexmechanizmus által irányított természetes reflexpozíció. Az extraglossalis nyelvizmok egyensúlyi helyzetben vannak. Szabálytalan nyelőknél a helytelen reflexmechanizmus következtében a nyelv nyugalmi helyzete megváltozik. Mivel a nyelv minden mozgása a nyugalmi helyzetből indul ki, amennyiben ez nem szabályos, úgy a működést is károsan befolyásolja. Ezért igen lényeges a helyes nyugalmi helyzet kialakítása, amelyre a következőek a jellemzőek: a nyelv hegye a felső vagy az alsó frontfogak belső alveoláris felületéhez támaszkodik, a nyelvhát felfekszik a lágyszájpadhoz. Nyelvlökéses nyelőknél az előzőektől eltérően a nyelv a száj alsó részén fekszik, hegye az alsó metszők nyelv felőli felületével érintkezik, vagy a fogak között kicsúszik, és az alsó ajakkal alkot zárat.

Az előbbieken kívül ismernünk kell még a mandibula nyugalmi helyzetét is. Ez a nyelv nyugalmi helyzetéhez hasonlóan reflexmechanizmus. Ebben a helyzetben a fogsorok között néhány mm-es rés van. Szabályos nyelők bizonyos típusánál a nyelv az ajakkal képez zárat, így természetesen az ajkak nem érintkezhetnek.

A normális nyugalmi helyzet eléréséhez az első lépést az orofaciális terület izmainak erősítése jelenti. Az előbbiekben felsorolt nyelvgyakorlatok ezt a célt szolgálják. A nyelvet az is izmosíthatja még, ha a nyelvhegyre a már tanult módon egy gumikarikát helyezünk, és az alveoláris területen felemelve tartja a gyermek kb. 10 percig (egy napon belül) , majd 20 ill. 30 mp-ig. Az ajakgyakorlatok végzéséről sem szabad elfeledkeznünk.

Második kártya

 1. Csettints a nyelveddel legalább…………. naponta!

Jól szívd fel a nyelved, hagyd fenn egy kicsit, majd erősen engedd le! Állj be a nyugalmi helyzetbe 2 percre, és kezdd újra!

 1. Gyakorolj a gumikarikával 3x egy nap! Végezz minden alkalommal 12 nyelést!
 2. Tedd a kezed az álladra, és harapj össze erősen, hogy érezd az izmot! Majd mondj 6x ti-ti-ti—t! Most nem érzed az izmot! Váltogasd a kétféle gyakorlatot! Mindig figyelj az izom működésére.
 3. Naponta 1x tegyél a nyelvhegyre gumikarikát és emeld fel a már megtanult helyre! Tartsd ott 10 (20, 30) percig. Mindig gondolj arra, hogy ezt a nyelvhelyzetet nyugalmi helyzetben alakítsd ki!