Beszédfogyatékosság felnőttkorban

Soproni Pedagógiai és Logopédiai Napok

2011.

Krasznár Felicia

Fogyatékos –e a beszédfogyatékossággal
élő ember?

A válasz, és következményei

Kommunikációs akadályozottság [ a szociális kompetencia csökkenése [ izoláció [ az életminőség romlása

Feketéné Gacsó Mária

Kommunikációs akadályozottság

-Szóbeli ( verbális )

-Írásbeli (grafikus )

-Környezeti, személyi tényezők

-Gazdasági

-Társadalmi

-Etnikai

-Vallási

-Nemi

Támogató vagy hátráltató

2007. Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év

Jogok :hívja fel a figyelmet az egyenlőségre, a diszkriminációellenességre, a halmozott megkülönböztetés problémájára

Képviselet az érintett csoportok bevonása a róluk szóló döntésekbe

Semmit sem róluk-nélkülük

Elismerés: a sokszínűség elismerése és népszerűsítése

Tiszteletbentartás: az összetartó társadalom hirdetése

ENSZ egyezmény a fogyatékos személyek jogairól

Magyarország ratifikálta 2007. július 20

Életbe lépett 2008. május 3-án

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) ad hoc bizottságot hozott létre, hogy áttekintsék a hazai jogszabályi környezetet.

Cselekvési tervet javasolnak a kormány számára

Törvényi szabályozás az esélyegyenlőség biztosítására

Alkotmány

1998 évi XXVI. Törvény a fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

2003 évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Az esélyegyenlőség biztosítása, törvényi szabályozás

A törvényben biztosított jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel segíti, többletjuttatásokat és kedvezményeket állapít meg.

ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI TANÁCS

Képviselet

Törvények előkészítése

Hivatalok és a napi gyakorlat közelítése

Fogyatékossági csoportok

és reprezentációjuk

Nemzeti Egészségügyi Tanács

A Tanács szerepe a kormányzati egészségpolitika kialakításában

kezdeményező, javaslattevő, véleményező, tanácsadó.

Két terület áttekintése

Diszlexia, diszgráfia

Afázia

Közoktatási statisztika

Logopédiai ellátásban részesülők száma (OKM 2007)

Logopédiai ellátás: 73.342 fő
a teljes ellátás 4%-a

Diszlexia, diszgráfia: 9.282 fő
a létszám 0,51 %-a
az ellátottak 12,8 %-a

Közoktatás

-korábban felfedezett probléma

-kezelési megoldások

Felsőoktatás

-egyre nagyobb mértékben jelentkezik

-egyenlőre nem foglalkozik a problémával

Munkaerőpiac

-sajátosan „kezeli” a problémát

A közoktatásban felderített, és a fel nem derített diszlexiások egy része megjelenik a felsőoktatásban és el is végzi azt.

Innen a munkaerőpiacra kerülnek, ahol a sikert és a teljesítményt már más mércével mérik, más körülmények között kell teljesíteniük, leginkább egyedül.

Diszlexia és munkaerőpiac

Egyre többen lépnek ki a problémával a munkaerőpiacra.

A munkaerőpiac ezt a problémát nem kezeli.

A felvételi során nem derül ki, vagy másként értelmezik.

A munkavégzés során akadályokat jelent.

Megoldási javaslatok

A munkaerőpiaci szereplőknek mélyebben kellene foglalkozni a problémával

-megismerni (a problémát és mérni azt – HR),

-kezelni (kompetenciafejlesztés).

Megfelelő feladat az arra alkalmas egyénnek.

Az elektronikus eszközök alkalmazása

-a probléma felderítésében,

-a probléma kezelésében.

A felsőoktatás tapasztalatai

Törvényi háttér

-felmentés

-vizsgakönnyítés

Általában mit szoktak kérni

-eseti felmentések

-nem jelentik be, félnek a diszkriminációtól

Nyelv

-felmentés a diplomához (5 eset)

Zsigmond Király Főiskola 2009
Felmérés módszere

1800-nál több felmérő lap

-demográfiai adatok és 4 feladat

-önfelmérő teszt

-szövegértés

-szintaktikai hibakeresés

-szabad fogalmazás kézírással

Az önértékelés eredménye

Hogyan tovább?

A felmérés eredményei

Következtetések

Előnyben részesítés módjai

-szemléletbeli

– adminisztratív

-anyanyelvi, idegen nyelvi fejlesztés

Törvényi szabályozás

2001.CI törvény a felnőttképzésről

2005. CXXXIX. felsőoktatási törvény

– 44.§ , értelmező rend

79/2006, korm rend a felsőoktatási törvény végrehajtásáról

-18.§ Előnyben részesítés feltételei

-19.§ Igazolás módja

1993évi LXXIX Közoktatási törvény

– 30.§ 78 § értelmező rend.

A beszédfogyatékosság megállapítása

Többször módosítva

29/2002. rendelet

79/2006. végrehajtási utasítás

372/2007. decemberi kormányrendelet

79/2006. végrehajtási utasítás

19. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadására

Igazságügyi szakértői vizsgálatok a logopédia területén

Új jogintézmény az oktatásügyben

Az igazságügyi szakértő személyében felelős a szakvéleményéért

Bírósági kirendelésre, vagy magánszemélyek megrendelése alapján készíti szakvéleményét, a jogszabályok betartásával, és a szakma szabályai szerint

Egyet nem értés esetén másik szakértő ismételt vizsgálatot végez

Igazságügyi szakértői vizsgálatok a logopédia területén

Törvényi szabályozás , és a megvalósítás

Vélemények erős ütközése

-érintettek

-logopédusok

-nyelvtanárok

-befogadó intézmények

Tapasztalataim

2004-2007 között 212 vizsgálatot végeztem el

Nemi arányok

-jóval több a nő

Életkori megoszlás

-18-50 év között, többségük 20-30 év között

A vizsgálatra jelentkezők megoszlása

-Iskolatípus szerint

-Felsőoktatás

-Esti-levelező középiskolai oktatás

-KRESZ vizsga

-Felvételi eljárás- többletpontok

Panasz

-Nyelvvizsga, nyelvtanulási nehézségek

-Olvasás, írás, helyesírási zavarok

-Matematika

-Olvashatatlan írás

-Szeretném tudni…….

Szubjektív tapasztalatok

-Életutak

-„katamnesztikus vizsgálat”

-„Elmondási rész”

-Logopédiai ellátás

-Megküzdési stratégiák

-A családi kapcsolatrendszer

Mitől indul meg a változás?

-Személyes motiváció

-Egyszerre megértettem azt, hogy ….

-Siker valamiben-pozitív önértékelés

-Valaki melléállt, és jól segített

-Megtanult másképp gondolkodni, tanulni

„Tisztelt Asszonyom!

A vizsgálat célja, vagyis számomra az utolsó lehetőség. Nyelvtanulási problémákkal küszködöm. Talán lehet azt mondani, ha az életem múlna rajt, akkor sem sikerülne nyelvizsgát szereznem A diplomám megszerzéséhez szükséges egy középfokú nyelvvizsga. Amíg nem rendelkezem vele, nem kapok oklevelet, és ha nincs oklevél nincs munkahej, és sorolhatnám….”

„Örömmel értesítem, hogy Attila TDK-dolgozatával országos 2. helyett szerzett a Szombathelyen megrendezett országos technika tantárgypedagógia TDK-konferencián.
Az Ön szakvéleménye birtokában augusztusban a meghirdetett testnevelés mesterképzésre felvételt nyert, 1 év alatt testnevelés tagozaton megszerezhette az egyetemi végzettséget, és a múlt héten jeles diplomával sikeres államvizsgát tett.
Ez a szakvélemény tette lehetővé, hogy Attila első és most már második diplomáját is megszerezhette.”

Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete 2010

…. van egy olyan betegség is, amit valahogy elfelejtenek. Mert azt már mindenki tudja, hogy aki vak, attól még mindent hall, és aki siket, attól még mindent lát – de mi történik azzal, aki vártalanul “Stroke”-t kap, és egyik pillanatról a másikra nem tud beszélni, írni és olvasni, de ettől még mindent lát és hall.

Az afázia nincs semmi összefüggésben a szellemi fogyatékossággal.

Az érintett személy felfogja az összefüggéseket, érzékeli a realitást és lényegében csak a beszéd, az írás vagy az olvasás képessége sérült.

Ez gyakran a „némák börtöne”, ami sok bánattal és szomorúsággal járt. Hiszen gondolkodik, ért és érez, csak azt mások felé nem tudja közölni.

Dallos Zsuzsanna
Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete, Budapest

Kovács Zoltánné
Aphasie-Stroke Alapítvány „a gyógyulásért”, Záhony.

Krasznár Felicia
Vezető logopédus

Gondoljanak arra, hogy az afáziás betegnek csak a beszédképessége sérült, és nem a gondolkozása és a tudása.

2006-ban 46 ezren kaptak otthoni ápolást, 1,1 millió vizit során. Egy beteg többször is a szolgálat gondozásába került.
A vizitek megoszlása:
– 63% szakápolás
– 30 % gyógytorna
– 7% fizioterápia
– 0,4 % logopédiai fejlesztés
(KSH stat.2008)