Zászkaliczky P. : A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai (Kód: )

Zászkaliczky P. : A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai

Mennyire illeszkednek vagy nem illeszkednek az ellátórendszer életkor-specifikusan szerveződő intézményei? Mennyire szempont az iskolai oktatás-nevelés során a későbbi társadalmi beilleszkedés? Mire szocializál, mire készít fel, milyen és mire szolgáló kompetenciákkal akar felvértezni az iskola? Mit akar és tud hasznosítani az iskolában megszerzett készségekből és ismeretekből később a felnőtt-intézmény?

A kötet két, párhuzamos kutatás eredményeit adja közre. Ezek kérdésfeltevései - a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának feltételrendszere, illetve a felnőtt fogyatékos népesség társadalmi integrációjának állapota és korlátai - egy sokszor méltatlanul elfeledett, jelentőségén alul kezelt összefüggés mentén nagyon is illeszkednek egymáshoz.

A tartalomból:
Társadalmi integráció és fogyatékosságügyi politika
Intézményi jellemzők az értelmi fogyatékos emberek ellátórendszerében
Felnőtt értelmi fogyatékos személyek életútjainak feltérképezése
Kooperáció- és konkurenciafolyamatok a sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó intézményekben
Gyógypedagógusok véleménye az integrációval kapcsolatban
Kooperáció- és konkurenciafolyamatok a befogadó pedagógusok nézőpontjából
Szülők véleménye gyermekük gyógypedagógiai ellátásáról


 


Ár: 4 905 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát
Mennyiség:  dbAjánlott / kapcsolódó termékek
A könyv címe szerint "Életkilátás – Életkísérés"-t jelent azoknak a felnőtt embereknek az életében, akik intellektuális, valamint kapcsolatteremtő képességeik szűkössége miatt a közösségben gyengén tudnak érvényesülni, munkát találni és erősen rászorulnak környezetük támogatására. Az első rész az ő felnőttségük bemutatásával foglalkozik, családjukkal, az életüket nehezítő tényezőkkel. Külön szól a társadalomban őket fenyegető veszélyekről, sebezhetőségükről, az erőszakról, bántalmazásról, alapvetően igényli számukra az önállóságot, az önrendelkezést, a másokkal azonos életminőséget, fejlődésük egyéni segítését. A második rész az élet egyes területeit veszi számba, a kapcsolatokat, a barátságokat, a munkát, a szabadidőt, az otthont, a lakást és az időskort. Képet ad az elmúlt évtizedekben hazánkban örvendetesen megindult átalakulásról, a fejlődés irányairól.
5 115 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát
Legbelső kör: A család. Eltérő fejlődésű vagy krónikus beteg gyermek a családban.
3 485 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH