Pedagógia, gyógypedagógia

Szakkönyvek a pedagógia, gyógypedagógia területén

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
Az inkluzív szemléletben az osztályok tanulóit a sokszínűség jellemzi. Minden egyes tanulóra, sőt óvodás kisgyermekre is irányul az inkluzió szemlélete. Vannak, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, mások képességeikhez képest alulteljesítenek az iskolai követelményekben, találkozhatunk tanulásban akadályozottakkal, értelmileg akadályozottakkal, érzékszervi, illetve mozgásukban sérültekkel, akadnak diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekek, magatartási problémákkal küzdők, hátrányos szocio-kulturális helyzetűek, más anyanyelvűek és kivételes tehetségűek. Ez utóbbi kategória egyidejűleg minden egyes csoportnál előfordulhat. Könyvünkben a pedagógiai rendszer elemeit az Inkluziós Index ismeretében, azzal megalapozva, tudatosan dolgoztuk ki, s külön-külön fejezetekben ismertetjük azokat. Szólunk az inkluzív pedagógiai rendszer bevezetésének szükségességéről, a harmadik évezredben még mindig létező előítéletességről. Problématörténeti szemléletben mutatjuk be a gyógypedagógiai intézményrendszer és a gyógypedagógiai tudomány kialakulását, fejlődését. Mindehhez kapcsolódóan felvázoljuk a másság pedagógiai identitását. Áttekintjük az inkluzió pedagógiai koncepciójának elvi, elméleti megalapozását, az ebből következő pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, elveit, s alkalmazásának helyét és módját kifejtő dokumentumokat. Megvilágítjuk a gyógypedagógia és az inkluzió szemléletének kapcsolat-összefüggését.
3 990 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A komplex fejlesztés részfeladatainak feladatlap rendszerû, gyakorlatorientált feldolgozása a szülõnek szól, de ugyanakkor segíti a pedagógus munkáját is. A segédanyag összeállításánál a szerzõk reményei szerint sikeresen járulnak hozzá a mozgásfogyatékosok iskoláskor elõtti speciális neveléséhez: jól hasznosítható ismeretekkel, gyakorlati tanácsokkal szolgálnak a hallgatóknak, szülõknek.
3 380 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

"Igaz történet egy súlyosan hallássérült kisfiúról, a csendből a hangok felé vezető úton. Az első olyan mesekönyv kisgyerekek számára, melyben egy hallássérült kisfiú útját mutatjuk be a hallás felé vezető úton. "
1 500 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Átdolgozott kiadása újra kapható. Egész életünk kezdettől fogva folytonos alkalmazkodás, adaptáció, amelyet az idegrendszerünk irányít és szabályoz. A magzati és a csecsemőkori agyfejlődés károsodásai ezért az egész későbbi adaptáció folyamatát befolyásolhatják! A védőnők, a gyógypedagógusok, a gyógytornászok épp úgy érdekeltek a korai fejlődés ismeretében, mint a neonatológusok, gyermekorvosok és gyermek ideggyógyászok. Az idegrendszer szoros egységben foglalja össze különböző szabályozó rendszereit a légzéstől a gondolkozásig. Így a különböző szakmai ágazatoknak is összehangoltan kell működniük, hogy ennek az összetett rendszernek kóros fejlődése áttekinthető legyen. A kezelés is csak így válhat hatékonnyá. A könyv sokféle foglalkozást felölelő tematikája is a szervezett egységet kívánja tükrözni, ami mindegyik szakterület számára korszerű ismereteket nyújtó tartalmat és szerkezetet nyújt.
5 690 Ft
5 400 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Cramer és munkacsoportja kidolgozott egy anya-csecsemő együttes pszichoterápiás eljárást, az egészen kis gyermekükkel való kapcsolatukban bajba jutott szülőknek. Értelmezésükben ugyanis mind a csecsemő, mind a fiatal szülők gondjai korai kapcsolatuk zavarára vezethetők vissza. A kézikönyv esettanulmányokkal gazdagon illusztrálva fejti ki a mama-baba terápiák elméletét és gyakorlatát. Összekapcsolódik a gyógyítás, az oktatás és a szemlélet közvetítése. A gyermekpszichológusok mellett a gyermekorvosok, gyógypedagógusok, a bölcsődei gondozónők és szülők is érdeklődéssel forgathatják e könyvet.
4 980 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

 Szerepének, kiemelkedő fontosságának megfelelően az anyanyelvi nevelés az oktatási rendszerünk egyik alapköve, ennek az alsó tagozat az elsődleges színtere. Az írott és beszélt magyar nyelvet és nyelvről tanítunk, vagyis képességet fejlesztünk és ismereteket adunk át. Egyáltalán nem mindegy, hogyan tesszük ezt. Ezeken a tényezőkön múlik jelentős mértékben tanítványaink sikeressége az iskolarendszerben, a mindennapi életben. Ezért aki anyanyelvet tanít, nagy felelősséget vállal. Ez a könyv abban nyújt segítséget, hogy munkánkat korszerűbben, hatékonyabban tudjuk végezni.
3 690 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A családról szőtt álmok gyakran szertefoszlanak, amikor az eufórikus családtervezés után megérkeznek a valódi hétköznapok. Ez a könyv a szülők mindennapi problémáit veszi górcső alá, a túlterheltség és kiégés okainak ered a nyomába, és segít abban, hogy reális elképzeléseket alakítsunk ki a családi életről. 18 gyakorlati "fogódzóból" áll az a koncepció, amely hasznos segítséget nyújt mind a szülők és gyerekek, mind a férj és feleség közötti kapcsolatban, amelyek károkat szenvedhetnek a nehéz családi szituációkban. 18 gondolatébresztő javaslat...
2 800 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A szerző célja, hogy átfogóan segítse a rajzolás öt alapvető készségének elsajátítását. A negyven gyakorlat között vannak ismerős módszerek (például a megfordított rajzolás), de az egyes rajzkészségek kapcsán sok új téma is megjelenik. Mindegyik feladatnál megtalálható a szükséges eszközök listája, ezt rövid bevezető, mintarajzok, majd a gyakorlatot követő jó tanácsok egészítik ki. Az előre elkészített keretek rajzlapként is felhasználhatók. Az olvasó a füzet végén egy műanyag képsík/keresőt talál, amely komoly segítséget nyújt a térhatású rajzok készítésében. Ez a munkafüzet lehetőséget kínál a rajzkészség finomítására, fejlesztésére. Negyven alapszintű és új gyakorlat a rajzkészség fejlesztéséhez.
3 995 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Mi történik az érzékelési élményekkel, ha megfosztódnak a mozgásrészüktől? Hogyan segítenek magukon a gyerekek, hogy minden káros civilizációs befolyás dacára megszervezzék saját magukat, még akkor is, ha ez megnehezíti a mindennapokat önmaguk és a környezet számára egyaránt? Hol nyújtanak segédkezet mindebben a kapcsolatok, melyek, ha léteznek, örök érvényű lehetőséget biztosítanak a támaszkereső, felfedező, magabízó emberpalántának? Tudunk-e lényeges összefüggéseket találni egyes afrikai törzsek gyermeknevelési szokásai és a fejlett világban felnövő gyerekek pszichológiai hiánybetegségei között? Nyugtalanító kérdések ezek. A társadalomtudományokban éppen úgy, mint a természettudományokban számtalan elképzelés született az utóbbi időkben, amely utakat és egyben megoldási kísérleteket kínál a válaszhoz. Ebben a kötetben a dinamikus szenzoros integrációs terápia (röviden DSZIT) szemszögéből látunk rá erre a problematikára. Megismerkedhetünk olyan gyerekeknek szóló mozgásterápiás eljárásokkal, amelyek pszichoterápiás kiindulásúak, játékra épülők, a gyerekek önálló és felelősségteljes döntésein alapulnak. A felelősség és az önállóság pedig a saját test értelmes működtetésében rejlik: egyedül felmászni, ugrani, pörögni, lendülni, billegni egy olyan térben, melyet a gravitáció általános érvényű szabálya ural, nem csekély feladat, de egyben öröm, mely magában hordja a felemelkedést, kibontakozást. Ezt a kötetet elsősorban gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, gyógytornászoknak, orvosoknak állítottuk össze, annak érdekében, hogy tudásukat bővítő és elmélyítő ismereteket nyújtsunk. Mindemellett célunk volt a gyermekségre, a gyermeki problémákra fogékony más szakemberek és az érdeklődő laikusok tájékoztatása, a szenzoros integrációs terápiák sajátos szemszögének megismertetése, és tágabb kontextusa fele orientálása. Hazánkban negyedszázados múltja van már ennek a szelíd, korai érzékszervi ingerlésen alapuló gyógymódnak, amely nemcsak ingereken, behatásokon alapul, hanem elsősorban valaki mással megosztható testi-lelki tapasztalaton, élményeken. A szerzők erről a tapasztalati körről számolnak be, ennek elméleti keretét vázolják fel, és egyben kirándulni invitálják az elszánt olvasót egy vadregényes, színes világba, mindnyájunk egyedi, és ebből felépített közös valóságába. A világunkba.
5 500 Ft
4 950 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Átfogó képet tud adni a nevelõotthoni nevelés külföldi és hazai fejlõdésérõl, s rézben jelenlegi helyzetérõl, továbbá azokról a szakmaelméleti megfontolásokról, melyek az elmúlt évtizedek fejlesztési törekvéseit meghatározták.
3 840 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH