Pedagógia, gyógypedagógia

Szakkönyvek a pedagógia, gyógypedagógia területén

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
A könyv a tárgyi környezet kultúrájával és esztétikájával foglalkozik. Külön tárgyalja a képzőművészeti alkotások esztétikai kérdéseit, bevezet a műelemzés alapismereteibe. Példákkal és képekkel gazdagon illusztrálva ismerteti azokat a módszereket, amelyeket az esztétikai-művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusok munkájuk során alkalmazhatnak. A négyéves tanítóképzés tantervében új területként jelentkezik e témakör. A kötet szerves folytatása az elmúlt évben megjelent Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció című könyvnek.
3 600 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Ez a könyv a Gyógypedagógus történetek című könyv szerves folytatása, annak második része. Most azzal a generációval foglalkozik, amelyik a 40-es években születettekből áll, és tagjai a 70-es években vagy a 80-as évek elején kerültek a Bárczira. Külön érdekessé teszi a velük késült interjúkat az, hogy miben látták máshogy a századvég főiskolai életét és gyógypedagógiáját a megelőző generáció velük egy időben és egy helyen jelenlévő tagjaihoz képest.
3 690 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

4.bővített, frissített kiadás. Számos olyan szociológiai aspektusa van a gyógypedagógiának 1. amellyel a gyógypedagógiai szakirodalom rendszerint nem vagy csak mellékesen foglalkozik, de a szociológiai irodalomban is csak ritkán érintik a gyógypedagógia számos illetékességi területét, 2. amelybe a gyakorló szakemberek és a két szakma elméletalkotói vagy igazgatását végzők elkerülhetetlenül belebotlanak, és 3. amelyek alapvető meghatározó keretfeltételei még a legszűkebb értelemben vett gyógypedagógiai szakmai munkának is. A könyv a gyógypedagógiai szociológia címet viseli és elsősorban gyógypedagógusok számára íródott. Mivel azonban a gyógypedagógia a fogyatékosügy egészét jelenti, e könyv mindazon szakemberek érdeklődésére számot tarthat, akik a fogyatékosüggyel valamilyen kapcsolatba kerülnek.
3 430 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A tanulmány gyûjtemény fõ kérdése, hogy a sikeres társadalmi integráció szempontjából milyen jelentõsége van annak, hogy a fogyatékos tanulókat integrált, illetve szeparált módon képzik az iskolában. Megpróbálja bemutatni a fennálló helyzetet és értékelni a lehetséges fejlõdési utakat.
3 500 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Bevezetés Az éneklési képesség fejlődésének pszichológiai háttere A zenei készségek kialakulásának gondolkodási háttere Az előkészítő időszak A hallás utáni daltanítás Készség-, képességfejlesztés Daltanítás jelrendszerről A reproduktív zenei képzelet fejlesztése Zenehallgatás A helyes éneklési szokások kialakítása Hang, hangképzés Hangképzési lehetőségek kisgyermekkorban
4 100 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Mi és Mások - a csoportalakítás, közösségépítés bonyolult folyamat. Kiadványunk földönkívüliek, és maffiózók, családfakutatás és nyomozás és más játékok segítségével több oldalról is megmutatja a tanulóknak, mit jelenthet egy csapat tagjának lenni, hogyan ismerhetik meg egymást és önmagukat, és milyen tényezők játszhatnak szerepet egy-egy döntésben a puszta érdeken túl. Szervezési javaslatokkal, a szükséges eszközök listájával, alternatív megvalósítási javaslatokkal!
4 120 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A három neves szaktekintély – összesen már több mint száz év oktatási tapasztalattal a háta mögött – az oktatás területén tapasztalható rossz beidegződések megváltoztatásának igényével fogott hozzá A sikeres iskola című könyv megírásához. Széles körű kutatásaik eredményeinek bemutatását nagyszerűen ötvözik a gyakorlati problémák megoldási javaslataival. A könyv tizenegy terület alapos vizsgálata révén mutat utat az oktatási és módszertani kérdések sűrűjében.
1 490 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Nem készült még mindez ideig Magyarországon olyan átfogó tudományos igényû felmérõ munka, amely az értelmi fogyatékos gyermekek és felnõttek élethelyzetét sokoldalúan bemutatta volna.
2 200 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A könyv az alsó végtag elváltozásait veszi sorra, elemző módon, úgy, hogy maximálisan felfrissíti az elméleti gondolatkört a modern diagnosztikai és terápiás módszerekkel. A gyakorlatanyag képi megjelenítése és szaknyelvi leírása még a terápiás gyakorlatban kevésbé jártas pedagógusok, edzők és szülők számára is elsajátíthatóvá teszi az egyes mozgásformákat. A gyakorlatgyűjtemény újszerűsége abban rejlik, hogy prevenciós jelleggel beilleszthető az óvodai és iskolai testnevelési foglalkozások mozgásanyagába, ugyanakkor felhasználható előkészítő és mindennapos mozgásformaként is.
1 380 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A szerzõk arra vállalkoztak, hogy összegyûjtsék a sajátos nevelési igényû gyerekek beiskolázásával kapcsolatos kérdéseket, útmutatásokat és teendõket. Az integráció kérdéseirõl, az integráltan oktatott gyerekekkel való foglalkozásról, a sajátos nevelési igényû tanulók oktatásának adminisztratív kérdéseirõl is találunk hasznos és gyakorlati útmutatásokat.
1 600 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH