Óvodapedagógusoknak szakkönyvek

Óvodapedagógusok számára szóló szakkönyvek, játék- és feladatgyűjtemények

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
A könyv célja, hogy nem kizárólagos jelleggel, de segítséget nyújtson a gyakorló óvodapedagósuknak az aktuális fejlettségi szint megállapításában, részletezve az egyes területeket, megmutatva, mire kell jobban odafigyelni, szempontot adva a tapasztalt jelenség regisztrálásához.
1 200 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Kötetünket azzal a szándékkal készítettük, hogy a gazdag irodalmi munkák ismertetésével a gyakorlati tapasztalataink közreadásával átfogjuk az óvodai tevékenységrendszer egészét. Ezért az anamnézis és a személyiségjellemzők után a fontosabb képességfejlesztés céljait, feladatait, fejlesztési lehetőségeit és mérési metodikáját vesszük sorra a neves szerzők munkájára hivatkozva. A könyv az alábbi fejezeteket taglalja részletesen: Az anamnézis; Személyiségjellemzők; Testi érettség, motoros képességek fejlesztése, mérése; Értelmi képességek fejlesztése, mérése; Anyanyelvi-kommunikációs képességek fejlesztése, mérése; Mérés az óvodában. a melléklet húsz csoportban ad mintákat a képességméréshez.
2 300 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A könyv a gyermekek emberi kapcsolataival foglalkozik. Mindenekelőtt a gyermek és az anya viszonyát mutatja be, de sorra kerülő a nevelő és az apa is. A kortárs kapcsolatokból a játékot, a jószívűséget és az agressziót emeli ki, és bemutatja az agresszív gyerek portréját: milyen feltételek mentén válik az óvodáskorú gyerek agresszívvé, és melyek azok a konkrét nevelési módszerek, amelyek letéríthetik erről a fejlődési pályáról.
1 780 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A szülőknek döntő szerep jut gyermekük érzelmi és társas igényeinek felismerésében és kielégítésében. Ez a könyv szakértő tanácsain, megoldási stratégiákon és pozitív nevelési példákon keresztül mutatja meg annak titkát, hogyan nevelhetünk boldog, magabiztos és jól beilleszkedő gyerekeket: - Fejlesszük a gyermek rendkívül fontos társas készségeit! - Tanuljunk meg érthetően és hatékonyan kommunikálni! - Fedezzük fel a tartalmas, közös időtöltés különféle módjait! - Kezeljük az iskolai és a kortársi feszültségeket! - Tanítsuk meg a gyereket a mások iránti tiszteletre! - Küzdjünk meg a leggyakoribb félelmekkel és problémákkal!
2 990 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A foglalkozások anyaga az agyi funkciók serkentését állítja fókuszba. Valamennyi funkció fejlesztése jelen van minden korcsoportban, csupán a nehézségi szintek eltérõk. A foglalkozásokon lényeges szempont a gyermekek térben elfoglalt helye, a térben való mozgás közben elegendõ hely keresése, saját maguk, testük és a tárgyak viszonyának, elhelyezkedésének sokoldalú megtapasztalása.
2 750 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Gyerekeink nem agresszívnak születnek, de azzál válhatnak. Itt egy kis hiszti, ott egy kis dackorszak, kinövi - legyintünk, aztán úgy marad. Elvárjuk tőlük, hogy kezelni tudják agressziójukat, de sokszor mi sem tudjuk, mit kezdjünk velük. Pedig nekünk kell segíteni őket és megtanítani velük, mit kezdjenek a felgyülemlett indulatokkal.
2 500 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Egy fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása magatartási, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek csoportjában, a Szín–Kör–Játék Óvodában: vegyes csoportszervezéssel; projektmódszerrel; a tervezőmunkák bemutatásával. · Fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása óvodai csoportjában, a reggeli érkezéstől a délelőtti napirendi tevékenységein keresztül. · Szabad és kínált játéktevékenységek választási lehetőségeivel, miközben megvalósulnak a fejlesztési feladatok. · Mozgásba hívással, mozgásos tevékenység vezetésével, fejlesztési szándékkal, differenciált bánásmóddal. · Igazodással a gyermekek aktuális állapotához. · Magatartási nehézséggel rendelkezők tapintatos megsegítésének eredményességével. · Az igények, vágyak, érdeklődés megtámogatásával. · A gyermekközpontúság gyakorlati megvalósulásával meleg, elfogadó légkörben. A DVD-n csatolt file-ban megtalálhatók a csoport tervei, amelyek a minősítési eljárás alapján a portfólióban előírt formai szempontokat figyelembe veszi. Így: – csoportprofil, – az aktuális projekt terve, – a délelőtt megvalósuló egy tevékenység vázlata, reflexiója, – egyéni fejlesztési terve – fejlesztési tevékenységének leírása.
1 990 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Hogyan lehetséges az óvodáskorú gyermekek erkölcsiségének alakítása változó világunkban, gyermekeink élő közegében – hangsúlyozottan a család és az óvoda légkörében. Találjunk rá azokra a módszerekre, eszközökre, amelyek segíthetik gyermekeink szociális tanulásának folyamatát. Keressük meg, milyen teendőink lehetnek annak érdekében, hogy gyermekeink felnőtt emberként pozitív értékekkel élhessék mindennapjaikat, formálhassák szebbé és jobbá környezetüket. Gyermekeink, óvodáskoruk lezártával, olyan erkölcsi érzékenységgel viselkedjenek, amely biztos alapot jelenthet az iskolai oktatás-nevelés folyamatához, annak szűkebb-tágabb környezetében alakuló személyiségükhöz.
960 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Hintázni, ludat terelni, csigát csalogatni remek mulatság − és még csak hinta, lúd meg csiga sem kell hozzá! Elég a fantázia, valamint ez a különleges könyv, amely egyaránt hasznos segítség az óvodapedagógusoknak és a szülőknek. A kötet dalai, mondókái és a hozzájuk kapcsolódó játékok fejlesztik a kicsinyek hallását, ritmus-érzékét és mozgáskultúráját. Ráadásul a közös játék minden résztvevője jól szórakozik! Forrai Katalin zenepedagógus számos kiadást megért kötete − amely az óvodáskori készségfejlesztés egyik alapműve − most új köntösben, új illusztrációkkal jelenik meg.
1 990 Ft
1 890 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Mesék, versek, játékok napról napra.
2 490 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH