Mozgásfejlesztés

Mozgásfejlesztés területén szakkönyvek és mozgásgyűjtemények kicsik és nagyobbak, egészséges és fogyatékos gyermekek számára

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
A fejezetek az egyes életszakaszok motorikus fejlõdésének jellemzését, az alapvetõ mozgásformák fejlõdésének fázisait tartalmazzák. Az egyes fejezetek végén ajánlásokat fogalmaz meg a fejlõdés elõsegítéséhez. A továbbiakban a sportolók teljesítményfejlõdését és az idõskorúak motorikus jellemzését és fejlõdését tárgyalja. Végezetül a mozgásfejlõdés és a környezet összefüggésérõl.
2 980 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Félgömb lépegető (pár) - Nagymozgásos fejlesztő eszköz. Átmérő 15 cm, magasság 7 cm.
4 400 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A folyó szinte végtelen alakzatot képes felvenni, így az egyensúlyozást soha nem lehet megunni. Az építőelemek olyan méretűek, hogy a kisgyermekek is megépíthessék saját folyójukat. Csúszásgátló gumiperemmel védett. Hossz 35,5 cm, szélesség 11,5 cm, magasság 4,5 cm.
16 200 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Jelen könyv elsősorban gyógytornászhallgatóknak készült. Számukra rendkívül fontos az emberi test egzakt ismerete, tanulmányaik és később munkájuk során naponta kell ezirányú ismereteiket gazdagítani, frissíteni. A könyv hat nagy fejezetben tárgyalja az emberi test felépítését. Ezeken belül leghangsúlyosabb és legrészletesebb természetesen a mozgásrendszer ismertetése. Testtájanként ismerkedhet meg az olvasó a csontokkal, izmokkal, ízületekkel, ezek mozgás közbeni funkciójával. A hat nagy fejezetet egészíti ki a magáról az anatómiáról mint tudományról és az egyedfejlődésről szóló rész, illetve az anatómia történetét bemutató egység.
6 200 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Az Óvodai nevelés alapprogramját és a NAT-ot is figyelembe vevõ mozgásrendszer kidolgozása az egyéni fejlettséghez hozzárendelhetõ fejlesztõ mozgásanyag kiválasztásával és elsajátíttatásával teszi lehetõvé a differenciált feladatmegoldásokat.
2 990 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A labdagyakorlatok és a labdával való játékok fontos szerepet töltenek be a mozgásfejlődésben és -fejlesztésben. Az alapvető mozgásformákkal kapcsolatos készség és képességfejlesztés kiemelt eszközrendszere. A kondicionális és koordinációs képességek különböző fajtái a labdagyakorlatok és játékok rendszeres alkalmazása mellett szembetűnően fejlődnek. A labdagyakorlatok kedvező hatással vannak a természetes és a tanult mozgások készség szintű elsajátítására, valamint begyakorlására. Ahhoz, hogy az előzőekben említett gyakorlatok valóban hozzájárulhassanak a készség- és képességfejlesztéshez, rendszeres labdázásra, állandó gyakorlásra van szükség. Addig, amíg egy egyszerű labdatechnikai elem (labdafogás, feldobás – elkapás, leütés – elkapás, átadás, labdagurítás, labdavezetés) készségszintű elsajátítása megtörténik, fejleszti azokat a motoros képességeket is, amelyek szükségesek az adott gyakorlatok elvégzéséhez (gyorsasági erő, alap állóképesség, mozdulat-, mozgás- és cselekvésgyorsaság, téri tájékozódás, egyensúlyozás, ritmusképesség, kinesztetikus mozgásérzékelés). A mozgástanulás–tanítás folyamatában és eredményességében ez a kölcsönhatás meghatározó a későbbi életkorok mozgás minőségében is.
3 230 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Első fejezet: gyógytornában használt fogalmak. Második fejezet: izomélettanra épülő mozgáselmélet. Hatmadik fejezet: törzs és végtagok izület és izomtanára épülő gyógytornagyakorlat - mobilizálás és izomerősítés.
1 890 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Tartalmazza a passzív eljárásokat és az aktív gyakorlatokat, valamint a KABAT-rendszer tárgyalását is.
1 790 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Akárcsak a profik! A kert tökéletes golfpálya lehet, de játszhatod a szobában is. Fontos, hogy megfelelő erővel üss a labdára, és jól célozz. Azon se szomorkodj, hogy a barátaid éppen nem érnek rá. A nagypapa biztosan szívesen csatlakozik hozzád! 4-8 évesek számára.
9 890 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Teljességében kell megélnünk a világot, mivel a gyermeki lét jellemzõje a teljes jelenlét. Milyen azonban az a világ, amelybe a mai gyermek belép? S miért kell ma az egykor spontán megtanult dolgok nagyrészét tudatosan kifejleszteni: mi több, tanítani a gyerekeknek? Lelkiismeretesen és tudatosan csak akkor állíthatjuk össze az iskolai tantervet, ha minden egyes évfolyamnál felmérjük, mi az, amit a gyerekek nem hoztak magukkal. Ha igazán odafigyelünk arra, hogy milyen területeken van szükségük irányításunkra, a gyerekektől megtudhatjuk, mire kell megtanítanunk őket. Ma ezeket a területeket az olyan könyvek segítségével térképezhetjük fel legpontosabban, amilyen például a Gyermekeink játékai című könyv is. Ma már ugyan is látjuk, hogya gyerekeknek meg kell tanítani, milyen kapcsolatban áll testük a világgal, s ami a legfontosabb: a többi emberrel. Az olyan világban például, ahol a nézés nem feltétlenül jelenti a látást, a látni tudást tanítani kell, de legalábbis fejleszteni, hogy a tanuló eljusson az igazi látásig, ami a látó és a látott dolog közt kreatív kölcsönhatást feltételez. Ennek kialakulására nem ad lehetőséget a tévén vagy a számítógép képernyőjén megjelenõ képek látszatvilága.
1 990 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH