Logopédiai fejlesztő kiadványok

Logopédiai fejlesztő kiadványok, gyakorló füzetek, eszközök

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
Beszédfejlesztő mesekönyv. A beszédtechnika a logopédia területe. A sikeres kommunikáció elsajátításában óriási szerepe van. Montágh Imre munkásságának, szellemiségének egyik örököse dr. Illés Györgyi. A legtöbb esetben akkor érezzük a logopédia szükségességét, ha gyermekünk konkrét beszédhibáját szeretnénk orvosolni. Arra már kevésbé gondolunk, hogy némi tudatossággal a gyermek sikeres kommunikációját, szabatos önkifejezését is megalapozhatnánk. Ha már óvodás-, kisiskolás korban megismertetjük gyerekeinket a tudatos és helyes kommunikáció eszközeivel, biztosak lehetünk abban, hogy sokat tettünk későbbi megnyilvánulásaik sikeréért. Ehhez a törekvéshez nyújt szakmailag megalapozott és mesésen szórakoztató hátteret ez a beszédtechnikával mesékben foglalkozó könyv. Ajánljuk óvodapedagógusoknak, tanítóknak, logopédusoknak és érdeklődő szülőknek egyaránt.
2 490 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Írásfüzet gyakorláshoz, 6 mm-es vonalközökkel.
550 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

"A gyermekkori dyphoniával, annak logopédiai kezelésével kiemelten foglalkozom. Könyvem a fenti törekvés jegyében, sokéves gyakorlati munkám összegzéseként született meg, a funkcionális dyphoniára alkalmazott terápiám felépítését és gyakorlatait, valamint az e téren szerzett tapasztalataimat kívántam összefoglalni és közreadni benne. A kötet gyakorlatias és közérthető. Gyakorló pedagógusok mellett a gyermekeik révén érintett szülőknek is szól, és mindazoknak akiknek munkája a hangszalagok fokozott igénybevételével is jár, s akiknél a helytelenül rögzült hangképzés rendszeres és tartós beszéddel párosulva dysphonia kialakulását eredményezheti. Új kiadás.
1 170 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A program jól használható a pöszeség javításában, a dadogás terápiájában, valamint az írás-olvasás zavaraiban szenvedõ gyermekek segítésében, de alkalmas a tanulási nehézségekkel küzdõ tanulók pedagógiai rehabilitációjára is. Támogatja az óvodai beszédnevelést, bõvíti a szókincset, fejleszti a beszéd- és a zenei ritmusérzéket, valamint segítséget nyújt a szülõknek a beszédhibás gyermekeikkel való otthoni gyakorláshoz.
2 355 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Ez a logopédiai játék a sziszegõ hangok gyakorlásához az automatizálás azon szakaszában használható, amikor a kívánt hangok spontán beszédbe való beépítése a cél. Az automatizálás fokozatait betartva minden hanghoz két azonos képanyag, valamint az egyik lap hátoldalán a megfelelõ szóanyag tartozik.
4 800 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Ez a logopédiai játék az R, L hangok gyakorlásához az automatizálás azon szakaszában használható, amikor a kívánt hangok spontán beszédbe való beépítése a cél. Az automatizálás fokozatait betartva minden hanghoz két azonos képanyag, valamint az egyik lap hátoldalán a megfelelõ szóanyag tartozik.
4 525 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Az Íráselemek gyakorlása feladatgyûjtemény tartalmazza az írástechnika elsajátítását megalapozó szem-kéz koordináció és finommozgás kialakítását, a vizuális észlelés (formaészlelés, alak-háttér észlelés, differenciálás), a térbeli és síkbeli tájékozódás (relációs helyzetek, irányok, iránytartás), valamint a szerialitás (sorrendiség) fejlesztését. Célja az összerendezett írásmozgás megalapozása, kialakítása, ily módon az írástanulás érési folyamatának megsegítése.
830 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A szerző könyvében a beszédtechnika elemeinek gyakorlásához állított össze nagyobb mennyiségű gyakorlóanyagot. ...Alapvető elvárás az érthető beszéd, a tiszta artikuláció, a jó légzéstechnika, a megfelelő beszédtempó, a választékos, bő szókincs, a megnyerő stílus. Mindenki számára fontos, hogy könnyen megtalálja a hangot beszédpartnerével, a hallgatósággal, ráérezzen hogyan tudja mondanivalóját hatékonyan tolmácsolni, és beszéde bátor, magabiztos fellépésre utaljon, önbizalmat sugározzon. A szerző a kötetet kommunikációs trénereknek, pedagógusoknak, logopédus kollégáknak és beszédtechnikát tanulóknak egyaránt ajánlja.
2 600 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Az R hang gyakorlásához készült feladatlapok sorrendje gondosan felépített, minden szempontból kerüli a hasonlóságot, a homogén gátlás keltette nehézségeket. Minden kapcsolódó hang begyakorlása külön szerepel, megfelelõ sorrendben, a kiejtést könnyítõ elrendezésben. Külön kiemelt szerepet kap a nehezebb fonetikai helyzetben, vagy halmozottan elõforduló R hangok beépítése a beszédbe.
1 990 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Nagyon megkönnyíti, és színessé teszi a néha monoton gyakorlást az eleven, napi szókincsre épülõ szógyûjtemény, a szókapcsolatok, mondások életszerûsége. Minden kapcsolódó hang begyakorlása külön szerepel, megfelelõ sorrendben, a kiejtést könnyítõ elrendezésben.
2 290 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH