Fejlesztő kiadványok - óvodásoknak

Általános gyakorló-fejlesztő kiadványok, eszközök, feladatgyűjtemények óvodások részére

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
A Difer fejlesztő füzetek célja, hogy biztosítsa az iskolába készülő vagy az iskolát kezdő gyerekek különböző részképességeinek (írásmozgás-koordináció, elemi számolási készség, téri orientáció) egyéni fejlesztéséhez szükséges gyakorlatokat. A Betűtanulás munkafüzet a betűk képének bevésésére helyezi a hangsúlyt, plusz feladatokkal segítve a nehezebben haladókat, és hangulatos feladat lehetőségeket kínálva minden olvasni tanuló gyermeknek. A feladatok a betűk felismerésének elmélyítésével párhuzamosan az alapkészségeket is erősítik, amelyek szükségesek az eredményes iskolai munkához.
720 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A megfelelõ írásmozgás-koordináció a sikeres írástanulás nélkülözhetetlen feltétele. A finommotorika fejlesztése fontos ahhoz, hogy a gyermek az iskolában megfelelõen tudja elkészíteni írásmunkáit. A kéz és a szem együttes tevékenysége közben fejlõdnek ki olyan képességek, amelyek fontosak a célirányos mozgásokhoz. A szép írás, a vonalközben való tájékozódás, a szabályos betûalakítás a szem és kéz koordinált mûködése nélkül nem jöhet létre. A munkafüzet a még kialakulatlan írásmozgás- és szem-kéz koordinációval rendelkezõ gyermekek egyéni fejlesztésére szolgál. A feladatokat az óvodában, az iskolában vagy otthoni egyéni munka során is elvégezhetik a gyerekek.
720 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Az óvodások és kisiskolások fejlesztésének egyik alap feladata az elemi számolási készség kialakítása. A füzet feladatai alkalmasak a még kialakulatlan számfogalom fejlesztésére, a manipulatív számolás alapjainak elsajátítására, de tartalmaz számlálással, mennyiségek összehasonlításával kapcsolatos gyakorlatokat is. A feladatokat az óvodában, az iskolában vagy otthoni egyéni munka során is elvégezhetik a gyerekek.
720 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A relációszókincs szavai térbeli, idõbeli, mennyiségi, hasonlósági, cselekvési viszonyokat fejeznek ki. Az ilyen fajta tájékozódás megtanulása segíti a szöveg pontosabb megértését, fejleszti a beszédértést, bõvíti a szókincset, valamint lehetõvé teszi a beszéd útján szerzett élmények megszerzését. A fejlesztõ füzet feladatai alkalmasak a még kialakulatlan irányfogalom fejlesztésére, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatására, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetésére, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatására, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetésére, a relációszókincs bõvítésére. A feladatokat az óvodában, az iskolában vagy otthoni egyéni munka során is elvégezhetik a gyerekek.
660 Ft
720 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Taneszköz a beszédhanghallás fejlesztéséhez óvodapedagógusoknak és tanítóknak. A hangképzet kialakításának szemléltetõ eszköze. A csomag 37 db hívóképet és 192 db kivágható szókártyát tartalmaz.
4 650 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Szülõk számára ajánlja a szerzõ a Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése kötetében szereplõ programokat játékos, otthoni használatra iskolás gyermekeknek, ha a legkisebb gyanújelét is érzik annak, hogy a gyermek iskolai elõmenetele, a tanulásban elért eredményei nem álnak összhangban értelmi képességeivel és szorgalmával. A programok címe egyértelmûen jelzi, hogy milyen zavar vagy elmaradás esetén javasolt a használatuk. Pontosan leírják a fejlesztés területeit, az egyes fejlesztõ játékok egymásra épülését és a javasolt idõbeosztást.
800 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A feladatok többsége nem csupán egyféle képesség fejlesztésére alkalmas. 242 játékleírással és az ezeket kiegészítõ, az egyes fejezetek végén lévõ feladatlapok segítségével kívánnak ötleteket adni a fejlesztõ munkához.
2 880 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Az első számoló dobozom készlet kifejezetten az óvodások számára készült, hogy felkelthessük az érdeklődésüket a számok iránt. 15ig számlálhatnak vele a gyerekek a 36 feladatlap segítségével, melyek 5 különböző nehézségű foglalkozást tesznek lehetővé.
23 200 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A gyerekek értelmi fejlődését célszerű úgy alakítani, hogy sok, pontos, logikailag is helyes gondolat befogadására legyenek képesek. Ezért érdemes górcső alá venni a mondókákat, és azokat megtanítani nekik, amelyek minden tekintetben – tartalmilag és nyelvtanilag is – megfelelőek, igényesek és érthetőek. E gyűjtemény ennek a törekvésnek próbál eleget tenni.
1 200 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Óvodásoknak, iskola-előkészítő füzet, mely rövid, játékos történeteket tartalmaz. A közoktatási reform egyik alapvető célja, hogy a nevelő- és oktatóintézmények (így az óvoda is) egyensúlyt teremtsenek az ismeretek és a készségek, képességek között. Arra kell hogy felkészítsék a gyermekeket, amivel az életük során találkozni fognak, amire a mindennapjaikban szükségük lesz. Az óvodákban is egyre több helyen alkalmazzák a projektmódszert, amely ezt a fajta ismeretszerzést helyezi előtérbe.
570 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH