Diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia-tanulási zavar - szakkönyv

Diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával és egyéb tanulási nehézséggel foglalkozó szakkönyvek

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
Marton-Dévényi Éva ajánlásában szeretett tanárának Falvay Károlynak ajánlja a Gondolatok a diszlexia végsõ okairól, az Alapozó Terápia hatása címû tanulmányt, aki már régóta beszélt tanítványainak a járás és beszéd szoros összefüggésérõl.
4 690 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Meixner Ildikó A dyslexia prevenció, reedukáció címû munkájában írja: A sokféle definícióból annyit lehet összegezni, hogy a dyslexia viszonyfogalom: diszharmónia a gyermekkel szembeni jogos elvárások, az olvasás-írás tanításár szánt idõ és gyakorlási mennyiség, valamint az eredmény között.
1 300 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Dinamikus olvasásnak a jó hatásfokú, a szöveg teljes megértése és a benne való viszonylagosan gyors haladásra törekvő olvasást nevezzük. Elsajátításához egyaránt fejleszteni kell az olvasás szellemi és technikai tényezőit. Jelen programfüzet 140 gyakorlatot tartalmaz. A gyakorlattípusok a következők: szövegértés, lényegelfogás, szövegreprodukció, absztrakció, memóriafejlesztés, regressziógátlás, adatkeresés, ritmikus szemmozgás, perifériáslátás-növelés, fixációszélesség-növelés. A program a közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a posztgraduális képzésben egyaránt nagy segítséget nyújthat a tanulási hatékonyság növeléséhez.
3 100 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A könyv elsõ része a tanulási zavar fogalmát értelmezi, bemutatja a legismertebb elméleti irányzatokat, és felvázolja a lehetséges gátlótényezõket. Ezután egy könnyen áttekinthetõ rendszerben bemutatja a tanulási zavarokat: elõször a részképesség-zavarokat, majd a komplex tanulási zavarokat elemzi, s kitér a fejlesztõ gyakorlatokra is.
2 290 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A tanulási zavarok terápiájában ismertetett fejlesztõ eljárások a pszichomotoros fejlõdés 3 alapterületére vonatkoznak, ezek a nagymozgás, szenzomotoros integráció, perceptuomotoros készségek. A fejlesztési gyakorlatok elsõsorban óvodás és iskoláskorú gyermekekre vonatkoznak, tartalmuk szerint viszont jól adaptálhatók fiatalabb, illetve szóbeli megértésben akadályozott gyermekekre is.
2 470 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A funkcionális analfabetizmustól az olvasási stratégiákig. Hogyan olvas(s)unk? A kötet 3 fejezetet tartalmaz. Az elsőben az olvasás általános kérdéseiről gyűjtött össze a szerző néhány gondolatot, a másodikban az olvasástanítás problémáiról, arculatáról ír, megpróbálva az elméletben, gyakorlatban egyaránt bizonyított módszereket, eljárásokat, konkrétumkat javasol. A harmadik fejezet kitekintés, más országokat próbára tevő problémák elemzése, illetve azok kezelésére tett kísérletek bemutatása, melyből sokat tanulhatunk itthon is.
1 800 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Tanítói segédlet a Nebuló c. képességfejlesztõ és helyesírási készség megalapozását segítõ feladatgyûjteményhez.
2 900 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Tanítói segédlet a Nebuló c. képességfejlesztő és helyesírási készség megalapozását segítő feladatgyűjteményhez. Fejlesztési területek: nagy és finommozgások, testsémaismeret, téri tájékozódás, percepciófejlesztés, verbális fejlesztés és játékok. A fejlesztés alkalmazkodik az életkori sajátosságokhoz és az egyéni szükségletekhez.
2 900 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Tanítói segédlet a Nebuló c. képességfejlesztő és helyesírási készség megalapozását segítő feladatgyűjteményhez. Fejlesztési területek: nagy és finommozgások, testsémaismeret, téri tájékozódás, percepciófejlesztés, verbális fejlesztés és játékok. A fejlesztés alkalmazkodik az életkori sajátosságokhoz és az egyéni szükségletekhez.
2 900 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Tanítói segédlet a Nebuló c. képességfejlesztő és helyesírási készség megalapozását segítő feladatgyűjteményhez. Fejlesztési területek: nagy és finommozgások, testsémaismeret, téri tájékozódás, percepciófejlesztés, verbális fejlesztés és játékok. A fejlesztés alkalmazkodik az életkori sajátosságokhoz és az egyéni szükségletekhez.
2 900 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH