Diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia-tanulási zavar - szakkönyv

Diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával és egyéb tanulási nehézséggel foglalkozó szakkönyvek

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
A Játék tankönyvekhez készített módszertani kézikönyv a Játékház –Játékvár –Játékváros –Játékvilág tankönyvcsaládok módszertani leírása. Elméleti és gyakorlati szempontból gondosan összeállított kiadvány. A pedagógusban tudatosítja, hogy az olvasás-, írástanításban miért fontosak a betű-, hangmegfeleltetések, a szótagolás, a szóolvasás, valamint mondat- és szövegértés tanításának szintjei. A könyv a mindennapi tanórai felkészüléshez tartalmazza az olvasás-, írás-, fogalmazástanítás szakmai alapelveit, didaktikai lépéseit. Ajánljuk a normál fejlődésű és a sajátos nevelési igényű gyerekekeket tanító pedagógusoknak. CD formátumban.
1 700 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Hogyan segítsünk különböző tanulási problémák esetén a felső tagozatos és középiskolás tanulóknak? Ötletgyűjtemény és kidolgozott tesztek pedagógusoknak. Ez a könyv elsősorban felső tagozatos és középiskolás tanulók tanárainak szól. A kiadvány diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás diákok tanításához nyújt segítséget, ám haszonnal forgathatja mindenki, aki bármilyen tanulási nehézséggel küzdő fiatallal foglalkozik. Kifejezetten azzal a szándékkal született, hogy a pedagógusoknak komoly támaszt nyújtson ahhoz, hogy - felismerjék, ha bármilyen tanulási probléma áll a tanuló gyenge teljesítményének hátterében - merjék és tudják szakemberhez küldeni az érintett diákot - hasznos segítséget tudjanak nyújtani a tanulási nehézségekkel küzdő tanítványoknak. Ez a könyv hangsúlyozottan nem arra tesz kísérletet, hogy a pedagógusokat a tanulási problémák szakértőjévé képezze. Ellenben közérthető nyelven próbál segítséget nyújtani ahhoz, hogy mit tegyünk, amikor tanácstalanok vagyunk. A kiadvány hasznos ötletekkel, kész feladatsorokkal támogatja az Ön munkáját, melyek által nemcsak a tanuló, hanem Ön is jelentős sikerélményeket érhet el az osztályteremben.
2 890 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Ez a könyv fõleg a gyakorlati tennivalókkal foglalkozik, és szakszerû, érthetõ válaszokat ad a kérdésekre. Mibõl ered a diszkalkulia? Hogyan nyilvánul meg? Mit veszünk észre a gyereknél az iskolában? Mit tehetünk, hogy segítsünk a gyermeken?
1 000 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Harmatiné dr. Olajos Tímea: Kit zavar a tanulási zavar? A tanulási zavarok társas és érzelmi oldala. Főbb fejezetek: A tanulási zavar jellemzői; Tanulási zavaros gyermek a családban; Tanulási zavaros gyermek az iskolában.
1 980 Ft
1 880 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A pedagógiai kineziológia gyakorlati, önsegítő mód­szert kínál gyerekeknek, tanároknak és szülőknek. A könyvből megtudhatja, hogyan oldhatók fel a gyer­mek tanulási blokkjai. A tanulási és magatartászavarok miatt egyre több a szorongó, betegeskedő gyermek. A pedagógiai kineziológia szerint a mozgás testi és lelki egészségünk kulcsa, ráadásul gondolkodásunkat is serkenti. A szerzőpáros az iskolai problémák okait elsősorban a stressz okozta tanulási blokkokban látja, amelyek átgondolt, célzott mozgásgyakorlatokkal feloldhatók. Így eredményesebbé és élményszerűbbé válik a tanulás. Persze csak akkor, ha a szülők és nevelők is türelemmel állnak a kérdéshez. A könyv utolsó fejezetében található gyakorlatok főként nekik szólnak.
2 590 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Könyvünk azoknak a nyelvtanároknak szól, akik a diszlexiás tanulókkal is eredményesen szeretnének foglalkozni az angolórán. Azoknak, akik vallják, hogy a diszlexiás diákok számára nem a felmentés a megoldás, mert nekik is szükségük van használható nyelvtudásra az életben való boldogulásukhoz. Azoknak, akik módszertani ismereteik bővítésével és gazdagításával fel szeretnének készülni a diszlexiások nyelvtanítására. Hiánypótló kötetünk rövid, lényegre törő elméleti alapozást, részletes, ötletgazdag módszertani útmutatót és kidolgozott, közvetlenül használható és adaptálható, gyakorlatban kipróbált feladatokat nyújt a nyelvtanárok számára.
2 900 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A tanulási zavar nem lehet kizáró oka annak, hogy a diszlexiás gyermek vagy felnőtt ne szerezhessen Magyarországon olyan használható nyelvtudást, amely lehetővé teszi, hogy teljes értékű európai polgár váljon belőle. Nem az oktatásban való részvétel alóli felmentés, hanem a hozzáértő módon biztosított felzárkóztatás és a szakszerűen megtervezett programok szolgálják ezeknek a tanulóknak az érdekeit, és nyújtanak valódi esélyegyenlőséget. Kötetünk nemcsak a hazai, de a külföldi nyelvpedagógiai területen is hiánypótló mű, amelyben a nyelvtanárok, gyógypedagógusok, nevelési és oktatási szakemberek részletes képet kaphatnak a diszlexiás tanulók nyelvtanulási problémáiról és az oktatásukban sikerrel alkalmazható pedagógiai elvekről, tanítási módszerekről és technikákról.
2 700 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába kötet fejezetekben foglalkozik a beszédszervek mûködésével, a beszédhanggal, a beszéd fejlõdésével, a megkésett beszédfejlõdésû gyermekek beszédindításával, a pöszeséggel, az orrhangzósbeszéddel, a hadarással, a dadogással, az olvasás és írás zavaraival, a diszkalkulia prevenciójával. Olyan játékos gyakorlási formákat, tevékenységeket, módszereket is javasol a szerzõ, melyek szolgálják a beszédfejlõdést, a különbözõ beszédzavarok rendezõdését.
2 650 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A tükörtábla nem anyagáról, hanem funkciójáról kapta a nevét. Sajátos vertikális pozíciójával, testünk középvonalának mesterséges ,,kihelyezésével" lényegében belső viszonyítási pozíciót teremt, és funkcionális síkon oldja fel a bal/jobb ellentétet. A tükörtáblán a tőlünk távolodó (centrifugális) és a hozzánk közelítő (centripetális) irányok differenciálódnak, miközben a kezek szimmetrikus szinkronmozgásai a bal és a jobb testfél tükörpozíciójából következő természetes funkciójukat gyakorolják. A tükörtábla tehát nem a bal/jobb irányokat, hanem bal és jobb kezünket differenciálja, funkcionálisan. A tükörtáblán végzett szinkronmozgások nemcsak a kezeket, hanem a szemeket is elválasztják egymástól, így erősítve az azonos oldali írókéz-vezetőszem kapcsolatot. Miért éppen tükörkép Joggal merül fel a kérdés, hisz a diszlexiások többsége éppen a szimmetria miatt keveri az irányokat, cseréli a tükörbetűket (b/d, sz/zs), olvas, ír fordítva. Nem rögzítjük-e éppen ezt bennük Természetesen nem. A tükörkép-jelenség nem árt, ha azt a tükörtáblán tapasztalják meg. Itt ugyanis minden a helyére kerül. Az íráskép és tükörképe differenciálódik. Az írásirány és a visszafelé írás iránya is elkülönül, s így az íráskép a domináns, a tükörkép a szubdomináns féltekéhez tud kapcsolódni. A tükörtábla olyan segédeszköz tehát, mely egy természetes agyi funkció - a két félteke tükrözésének - eddig kevésbé hatékony működését optimalizálja. A tükörtábla a két agyfélteke vonatkozásában a kérgestest tükröző funkciójának szerepét tölti be, ezért alkalmas eszköze a lateralizációfejlesztésnek.
2 990 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

A Szótekerő gyakorlókönyv segít az olvasási, helyesírási, és nyelvtanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A kiadvány olvasmányanyaga megtalálható a jelentősebb magyarországi olvasókönyvekben, így a könyv független az egyes tankönyvcsaládoktól. A szavak helyes kiejtését és leírását gyakoroltató játékos feladatokat minden tanító fel tudja használni a tanórán, ugyanakkor a feladatanyag alkalmas az otthoni gyakorlásra, történjen mindez szülői segítséggel vagy önálló munka keretében. És ha lankad a figyelem, vagy sikeres a feladatmegoldás, akkor a gyerekek bizonyára örömmel színezik ki Koltai Éva csodaszép rajzait, vagy készítenek maguk illusztrációt egy-egy történethez.
1 890 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH