CD-ROM interaktív oktatóprogramok

Interaktív, játékos, fejlesztő oktatóprogramok kicsiknek és nagyoknak - különböző témakörökben pedagógiai munkához, fejlesztő tevékenységhez és terápiához, otthoni gyakorláshoz

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
A tananyag segíti a tanítókat olyan helyzetek teremtésében, amelyekben a gyermek aktív résztvevője a problémamegoldási folyamatoknak. A 3. évfolyam egy-egy fontos matematika tantervi anyagának feldolgozása során végigvezeti a tanulókat a tapasztalatszerzés és fogalomalkotás folyamatán. Tananyagunk biztosítja, hogy a gyermek a valóságból merítse matematikai tapasztalatait. Aktív, a cselekedtető tapasztalatszerzésen alapuló, tevékenykedtető, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő matematikatanítást kínál. Gondoskodik a kellő differenciálási lehetőségről. Képességfejlesztő játékok segítik a gondolkodási kedv felkeltését és fenntartását.
29 900 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A tananyag az alsó tagozatos gyerekek részére készült. A játékos interaktív feladatok segítségével megtanulhatják melyek az erdei állatok és a házi állatok, mi a különbség az emlősállatok és a madarak között, melyik állatnak milyen a kicsinye. Segítségével játékosan fejleszthető a gondolkodás, közelebb hozzuk a gyerekekhez a természetet, bemutathatjuk a halak, kétéltűek fejlődését.
29 900 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A kreatív tevékenységek során sokszor eshetünk abba a hibába, hogy igazából nem is a gyerekek kreativitását fejlesztjük, mert az alkalmazott technikák vagy anyagok nem felelnek meg az életkori sajátosságaiknak, vagy nem adnak elegendő teret a fantáziának.
3 880 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A játék célja, hogy a gyermekek megtanuljanak megkülönböztetni 25-féle tárgy hangját, és felismerjék a hozzájuk tartozó neveket (képek). Első lépésben megtanulják megkülönböztetni az egyes hangokat, és hozzájuk rendelni a megfelelő nevet (képet). A következő lépésben már csak a hangokat hallják és ez alapján kell kiegészíteniük a képpel. A játék tartalma: Audio CD több nyelven + 25 kétoldalas fotó (az egyik oldalon a hangot kibocsájtó tárgy nagyméretű képe látható, hátoldalán pedig egy 6 képből álló "lottó") + 150 db piros korong. Összesen akár 25 gyermek is játszhat, ideális az egész osztály számára!
12 600 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Az i-Doctum Lite „Beszédfejlesztés - Logovár” tananyag, a logopédia egyik fontos fejlesztési területét öleli fel. Ez a tananyag rendkívül hasznos segítségére válhat a logopédusoknak, alsó tagozatos tanítóknak, hiszen a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve nyújt hasznos gyakorlatokat a beszéd fejlesztéséhez és a helyes artikuláció kialakításához.
9 900 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Az új i-Doctum Képességfejlesztés - logopédia I. interaktív tananyag a komplex fejlesztés lehetőségét adja, mellyel a gyermekek artikulációs, megértési, kiejtési, olvasási képességei javíthatók. A tananyag alkalmas a beszédhibák leküzdésére, az irányított és tudatos figyelem kialakítására, a névutók használatának elsajátítására, az irányok tudatosítására,a térben és síkban való tájékozódás, a rövidtávú emlékezet és a beszédkészség fejlesztésére.
29 900 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A kártyákon a kismackóval történt eseményeket láthatjuk. A hallott hangokból ezekre kell asszociálni, és a megfelelő képre helyezni a korongot. A CD-ről 36 hangot hallhatunk 4 alkalommal: először a kártyákon látható képek sorrendjének megfelelően, majd háromszor különböző sorrendben.
11 200 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A tanuló a magyar nyelvtan feladatgyűjtemény CD-ROM programmal külön-külön vagy együttesen gyakorolhatja a 72 témakörhöz tartozó feladatokat, véletlenszerűen kiválasztott szavakkal, mondatokkal. A témakörök megfelelnek a tankönyvi felosztásnak 5-8. osztályig. A feladat típusától függően a tanulónak be kell írnia vagy be kell jelölnie a helyes szót, szavakat, választ.
3 990 Ft
Tartalmaz 5 % Áfát

Az interaktív számháború sorozat kiválóan fejleszti a számlálás és számolás készségét a 100-as számkörben a következõ matematikai témakörök gyakoroltatásával: számolás kettesével 20-ig, ötösével 50-ig több, kevesebb fogalmak használata összeadás és kivonás a 10-es, 20-as, 30-as és 100-as számkörben szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása 10 többszörösének duplázása vagy felezése.
31 400 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Matek bevetés CD-ROM kiválóan ötvözi a matematikai tartalmat és a dinamikus, interaktív játékkörnyezetet. A négy kerettörténet alkalmat ad az alapvető matematikai kompetenciák fejlesztésére. A játék több száz véletlenszerűen generált kérdés megoldását kéri a felső tagozatos tananyag algebra (számfogalom, elemi számolási készség, arányosság, százalékszámítás), geometria, mérés (mértékegységváltás, mennyiségi becslés) témaköreiből, valamint szöveges feladatok megoldása területekről. A CD órai felhasználását segíti, hogy lehetőség van a témakör matematikai tartalom szerinti kiválasztására. A matematika tanulása szempontjából meghatározó, kritikus készségek közül jól fejleszti - a számfogalmat, - a számolási és számítási,- a mennyiségi következtetés, a becslés, - a mértékegységváltás készségét. Az interaktív játékok több száz matematikai kérdést tartalmaznak a számok, a problémamegoldás, a mérés és geometria témaköreiből, minden témakörben két nehézségi szinten. Ajánlott kompetenciafejleszési terület: Matematikai, szociális, életviteli és környezeti, Szövegértértés – szövegalkotás.
31 400 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH