CD-ROM interaktív oktatóprogramok

Interaktív, játékos, fejlesztő oktatóprogramok kicsiknek és nagyoknak - különböző témakörökben pedagógiai munkához, fejlesztő tevékenységhez és terápiához, otthoni gyakorláshoz

Rendezés: orderby Kijelző:
Gyártó: Ár: -tól -ig Ft Szűrő törlése
Részletes és átfogó földrajzi atlasz CD-n, tárgyköri fejezetekkel.
160 000 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Módszertani segédanyag a környezeti neveléshez. A CD a környezetünkben élő állatok hangjait tartalmazza. A mai gyerekek nagyon hozzászoktak az erőteljes képi hatásokhoz, így sok esetben látvány nélkül fel sem ismerik a legegyszerűbb, mindennapos zörejeket.
3 880 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A játék célja, hogy a gyermekek megtanuljanak megkülönböztetni 25-féle hangszer hangját, és felismerjék a hozzájuk tartozó neveket (képek). Első lépésben megtanulják megkülönböztetni az egyes hangokat, és hozzájuk rendelni a megfelelő nevet (képet). A következő lépésben már csak a hangokat hallják és ez alapján kell kiegészíteniük a képpel. A játék tartalma: Audio CD több nyelven + 25 kétoldalas fotó (az egyik oldalon a hangot kibocsájtó hangszer nagyméretű képe látható, hátoldalán pedig egy 6 képből álló "lottó") + 150 db piros korong. Összesen akár 25 gyermek is játszhat, ideális az egész osztály számára!
12 600 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A Játék tankönyvekhez készített módszertani kézikönyv a Játékház –Játékvár –Játékváros –Játékvilág tankönyvcsaládok módszertani leírása. Elméleti és gyakorlati szempontból gondosan összeállított kiadvány. A pedagógusban tudatosítja, hogy az olvasás-, írástanításban miért fontosak a betű-, hangmegfeleltetések, a szótagolás, a szóolvasás, valamint mondat- és szövegértés tanításának szintjei. A könyv a mindennapi tanórai felkészüléshez tartalmazza az olvasás-, írás-, fogalmazástanítás szakmai alapelveit, didaktikai lépéseit. Ajánljuk a normál fejlődésű és a sajátos nevelési igényű gyerekekeket tanító pedagógusoknak. CD formátumban.
1 700 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A CD többféle beállítási lehetõséget, feladatonként kétféle nehézségi szintet is biztosít, így könnyen megtalálhatjuk az óraszervezéshez, a tanulók felkészültségi szintjéhez megfelelõbb alkalmazási lehetõséget. A játékok a fejszámolási képesség fejlesztése mellett a vizuális kommunikációs képességet, a feladattartást, a feladatmegoldási sebességet is jól fejlesztik. Játékos, felfedeztetõ tanulási környezetet biztosít, ezáltal a tanulás örömforrássá válik. Az interaktív számháború sorozat kiválóan fejleszti a számlálás és számolás készségét a 100-as számkörben a következõ matematikai témakörök gyakoroltatásával: számolás kettesével 20-ig, ötösével 50-ig több, kevesebb fogalmak használata összeadás és kivonás a 10-es, 20-as, 30-as és 100-as számkörben szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása 10 többszörösének duplázása vagy felezése.
31 400 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A tanuló a helyesírási CD-ROM programmal külön-külön vagy együttesen gyakorolhatja az 1., 2., 3., 4. osztály tankönyvei helyesírási szójegyzékét tollbamondás-szerűen is, mivel a program a szavakat, kifejezéseket kimondja. Az első négy osztály szójegyzékén kívül közel 400 j-t vagy ly-t tartalmazó szó helyesírása is gyakorolható a programmal A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program és a kérdéses betűket, jeleket kihagyva írja ki a képernyőre és mondja ki a szavakat.
3 990 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A helyesírási gyakorló CD-ROM programmal gyakorolható a teljes magyar helyesírás összes problematikus területét felölelő, mintegy 5400 szó és kifejezés. A szavak 51 témakör keretében külön-külön csoportban illetve keverve is gyakorolhatók. A szavakat, kifejezéseket a program felolvassa. A témakörökből akár egyet, többet vagy mindet ki lehet választani a gyakorláshoz. A kiválasztott témakörökből egymás után véletlenszerűen választ a program és a kérdéses betűket, jeleket kihagyva írja ki a képernyőre és mondja ki a szavakat.
3 990 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Takács Anna olvasástanító specialista szülőknek szóló útmutatójával és az olvasás tanulásához szükséges munkafüzettel már nincs többé akadály, amely a folyékony olvasás útjában állna.
12 375 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Megtanítja a gyermekeknek a szöveges feladatba beágyazott matematikai tartalmak kiszûrését, a feladatok csoportba sorolását, azt a nyelvezetet, amellyel a feladatokat meg tudják fogalmazni. Nagymértékben fejleszti a szövegértelmezõ és szövegkészítõ képességet, az információ feldolgozását. A szöveg feldolgozás, az összefüggés-megértés nem tantárgyhoz kötött, így a magyar- és matematikaórákon, vagy a nem szakrendszerû oktatás keretében egyaránt eredményesen használható. A feladatok két szinten oldhatók meg, ez lehetõvé teszi, hogy alsó és felsõ tagozaton is hatékony fejlesztõeszköz legyen a pedagógus kezében. A CD 10 szereplõjéhez 10 különbözõ feladattípus tartozik a megoldást eredményezõ mûveletek szerint. Minden szereplõhöz 3 történet kapcsolódik és minden történet további 3 feladatot rejt kétféle nehézségi szinten.
31 400 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

A szoftver feladatai játékos formában segítik a szöveges feladat megoldásban való jártasság kialakítását. Megtanítja a gyermekeknek a szöveges feladatba beágyazott matematikai tartalmak kiszûrését, a feladatok csoportba sorolását, azt a nyelvezetet, amellyel a feladatokat meg tudják fogalmazni. Nagymértékben fejleszti a szövegértelmezõ és szövegkészítõ képességet, az információ feldolgozását. A szöveg feldolgozás, az összefüggés-megértés nem tantárgyhoz kötött, így a magyar- és matematikaórákon, vagy a nem szakrendszerû oktatás keretében egyaránt eredményesen használható. A feladatok két szinten oldhatók meg, ez lehetõvé teszi, hogy alsó és felsõ tagozaton is hatékony fejlesztõeszköz legyen a pedagógus kezében. A CD 10 szereplõjéhez 10 különbözõ feladattípus tartozik a megoldást eredményezõ mûveletek szerint. Minden szereplõhöz 3 történet kapcsolódik és minden történet további 3 feladatot rejt kétféle nehézségi szinten.
31 400 Ft
Tartalmaz 27 % Áfát

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH